Et steg nærmere et nytt formidlingsbygg på Odderøya

Arkitektfirma Helen & Hard: Nytt museumsbygg Odderøya, Kristiansand.
Arkitektfirma Helen & Hard: Nytt museumsbygg Odderøya, Kristiansand.

I kulturdepartementets pressemelding knyttet til museumsmeldingen som ble lagt frem i slutten av mars, skriver de bl.a.: «Prosjektet med å bygge et nytt formidlingsbygg for Vest-Agder-museet, som blant annet skal inneholde en båthall og samlinger knyttet til maritim historie på Sørlandet, er omtalt i meldingen som en prioritet for regjeringen. Det betyr at regjeringen kommer til å prioritere investeringssøknaden fra Vest- Agder museet om et nytt formidlingsbygg på Odderøya».


Film: Broomstick.

For Vest-Agder-museet er dette et viktig steg videre i arbeidet med å realisere det nye museumsbygget. Bygget skal inneholde en båthall med formidling av områdets kystkultur – og ikke minst de klassiske plastbåtenes historie. Videre skal bygget inneholde en by og regionhistorisk utstilling – og arealer til midlertidige utstillinger. Bygget skal også være en møteplass mellom museet som institusjon og det store frivillige miljøet i området. Her er et stort historisk interessert miljø, representert bl.a. gjennom ulike venneforeninger, historielag, byselskap og kystlag.

Det har vært planer for nytt museumsbygg på Odderøya i mange år. Prosjektet fikk en restart i 2014 med felles vedtak i Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune – noe som bl.a. la grunn for arkitektkonkurransen i 2017.

Museet sendte sin første investeringssøknad om midler til nytt museumsbygg i mars 2017. Deretter har prosjektet vært videreutviklet og sendt på nytt hver år.

At museumsbygget nå er omtalt som en prioritert satsing i den nye Museumsmeldingen er et viktig steg på veien mot realisering og en anerkjennelse av behov og hvilke attraksjon dette skal bli.

Prioriteringen i museumsmeldingen er et resultat av stor innsats fra både lokale og nasjonale politikere.

Les mer om det nye museumsbygget

Vest-Agder-museet: Nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand