Et bilde som ble mer spennende

I 2017 mottok Kristiansand museum en tegning av Kristiansand omkring 1870. Tegningen er interessant, fordi den er fra en tid da det ikke finnes så mange fotografier av byen. Men det skulle i tillegg vise seg å være en lokal berømthet som står bak tegningen.

Tegningen er utført i blyant og viser den gamle kirken og deler av torvet. Under tegningen er det skrevet med håndskrift «Christianssand omkring 1870». På baksiden står det «Tegnet av Rich. Tønnesen Rådmann Bergen». Så hvorfor skulle en rådmann i Bergen tegne en tegning av Kristiansand?

 

I dag som så mye informasjon er lett tilgjengelig på internett, så er det både enklere og morsomt å drive litt detektivarbeid når vi skal finne ut informasjon om gjenstandene i samlingen. Et raskt søk får frem at Rich. Tønnesens fulle navn er Richard Mauritz Tønnesen og han ble født i Kristiansand i 1865. Folketellinger fra 1800-tallet viser at han vokste opp i Rådhusgata 14, hvor faren var en handelsmann, opprinnelig fra Mandal. Som ung mann reiste han først til Kristiania hvor han tok teknisk skole, så til Tyskland hvor han tok arkitektutdannelse. Han jobbet som arkitekt i Tyskland en periode. Så i 1892 skjedde det en katastrofal bybrann i Kristiansand, og etter denne brannen kom Tønnesen tilbake til hjembyen sin og jobbet som arkitekt. Han tegnet mange av byens bygg som ble reist etter bybrannen og noen av hans bygg står fremdeles i sentrum i dag. Han skal ha tegnet over 30 bygg på en seks-års periode, blant annet:

Søndenfjeldske privatbank – i dag McDonald’s, Kongens gate skole og Kongens gate 35.

 

Etter dette flyttet han til Bergen hvor han fortsatte sitt yrke som arkitekt. I Bergen tegnet han blant annet Elektrisitetsverket i Strømgaten (1899), Likhuset ved Det gamle sykehus på Engen (1899) og Nordnes skole (1902). Senere ble han rådmann i Bergen kommune med ansvar for blant annet eiendomsforvaltning. 

Torvet

Tegningen av Kristiansand omkring 1870 er ikke tilfeldig. Det er nemlig hans barndomshjem som er i midten av bildet på hjørnet mellom Rådhusgata og Kirkegata. Tegningen ser også ut til å være gjort på bakgrunn av et fotografi, hvor perspektivet er svært likt.

Tegningen skulle dermed vise seg å ha mer historie knyttet til seg enn forventet, og i arbeidet med å gjennomgå museets samlinger er det alltid gøy å få leke litt detektiv på jakt etter informasjon.