Tonstadbua – En rosemalt fergebu

Tonstadbua

På Kristiansand museum står en noe anonym hvit bygning. Nå skal den mer frem i lyset, bokstavelig talt.

Publisert 25. mars 2014.

Tonstadbua ble flyttet til museumsområdet på Kongsgård i 1967, fra Tonstad i Sirdal. Da den ble bygget en gang mellom 1700 og 1750 besto den kun av en enkel laftet stue i to etasjer. Etter tradisjonen ble den opprinnelig brukt til ventebu og overnatting for reisende på Sirdalsvannet. Det som gjør Tonstadbua spesiell er den innvendige dekoren. Eier og gjestgiver Karl Torjeison fikk bua dekorert i 1780. Han ga oppdraget til Tore Asbjørnsson Risøyne (1762-1820), eller bare «Tore Målar» fra Fjotland. I 1780 var Tore bare 18 år og det er ukjent hvor han hadde gått i lære eller fått inspirasjon til å male interiører. Dekoren er preget av renessansestilen med motiver fra Bibelen og ble malt i farger som Tore blandet selv. Han satte sin signatur på arbeidet: «Dette Hus er Malet af Mig tore Asbjørnsen I Det Aar 1780».

Tradisjon for rosemaling i Vest-Agder

«Tores Målars» arbeid i Tonstadbua viser en begynnende tradisjon for rosemaling i Vest-Agder. Han fikk senere større oppdrag og dekorerte blant annet Grindheim kirke i 1791. Tore hadde bare en kort periode som rosemaler, men regnes blant de betydningsfulle rosemalerne i Vest-Agder. Tonstadbua er det eldste verdslige rosemalte huset i Vest-Agder.

rosemaling

Et av hans motiver med de fem kloke og de fem dårlige jomfruer, et motiv han senere gjentok i Grindheim kirke.

I senere tid ble Tonstadbua brukt til mange formål, her har det vært bøkkerverksted, bakeri og landhandel. Den har blitt flyttet, bygget på og delvis modernisert med flere vinduer, panel og utvendig maling. Den innvendige dekorasjonen har bestått gjennom alle disse endringene.

Maleriene er malt med limfarge. Dette er en sensitiv type maling som er følsom for store endringer i klima. Da bygget ble flyttet til museet ble det strategisk plassert med vinduene vendt mot nord, slik at sollys ikke kommer inn i det dekorerte rommet.

I årenes løp har skogen vokst tett rundt den lille bua. Både selve bygningen og de malte motivene innvendig trenger mer luft. Det første store tiltaket er å rydde skogen rundt huset. Dette arbeidet ble påbegynt tidligere i år og er en tidkrevende jobb. Ved å fjerne både trær og annen vegetasjon rundt bua sikrer vi bedre tilgang på luft og naturlig lys. Dette skal bidra til å skape et tørrere klima i bygningen. Å fjerne større trær bidrar også til å sikre bygningen ved å forhindre at grener eller hele trær faller på bygningen. Fjerning av vegetasjon hjelper også i bekjempelse av skadedyr som ofte trives i fuktige miljøer.

Tonstadbua rydding

Tonstadbua rydding 2

Mye skog er ryddet allerede, og enda mer står for tur.

Videre skal selve bygningen få pleie ved å restaurere vinduer, taket skal repareres og det utvendige panelet skal males. En slik omfattende oppgradering vil bidra til at Tonstadbua kan være med på å formidle den spesielle rosemalingen fra Vest-Agder i mange år fremover.

Tonstadbua.