Digital fortelling «Juletog på Setesdalsbanen»

nøhindring for tog 2604 20/1-37 ved km. 37,6-37,9. ovenfor Homevannsevjen mell. Iveland og Gåseflå. Tog 2604 kjørtes denne dag med to lokomotiver. Avgang fra Hægeland kl. 10.10 med ank. Iveland kl. 1540. Avstann mell. Iveland og Hæge- land 9 ½ km. hvor toget brukte 5 ½ time. Toget kjørte sig fast flere ganger mell. Km 37,6-37,9. Det blir meldt avg. til Iveland fra Km 37,9 kl. 11.30. Toget arbeidet i snøfonnene ca 5 timer på en strekning av ca. 300 m.

I boken «Fra gamp til damp – Setesdalsbanen de første hundre år» er det en rekke historier fra driftstiden. En av disse er om da juletoget fra Byglandsfjord til Kristiansand ble stående fast i Vrengen på selveste julaften.

01.03.2010 Thorunn Lunde

Dette skal ha skjedd i 1901. Det er få opplysninger om hendelsen, det historien i boken baserer seg på, og som denne digitale fortellingen tar utgangspunkt i, er det brev skrevet av sønn til lolomotivføreren flere år etter hendelsen fant sted. Her er den digitale fortellingen om «Juletog på Setesdalsbanen».
På nettstedet Digitalt Fortalt er det flere spennende digitale fortellinger fra hele landet.