Det handler om å bruke øynene – malerisamlingen på Gimle Gård

Eirin Breie gjennomgår samlingen

Akkurat nå gjennomgår to malerikonservatorer på Vest-Agder-museet malerisamlingen på Gimle Gård og vurderer malerienes tilstand, i tillegg til å fotografere maleriene. Maleriene blir også registrert og fortløpende publisert på Digitalt Museum.

Malerikonservator Magnhild Aasen gjennomgår samlingen.

Det foregår viktig arbeid på Gimle Gård for tiden. Viktigst av alt sjekker vi om maleriene er i stabil tilsand eller om noe må behandles umiddelbart. Vi ser etter alle typer skader og skriver korte og konsise beskrivelser av eventuelle skader. Ofte tar vi detaljfoto av skader. Dette kan brukes senere for å sjekke om skadene er gamle eller om de kan ha oppstått etter forrige vurdering. Vi bruker sidelys (lys fra en konsentrert lyskilde fra siden av maleriet) for å vurdere lerret eller panel samt malingslag. UV-lys (ultrafiolett lys) sammen med UV-briller brukes for å undersøke retusjer og ferniss, og forstørrelsesglass brukes ved behov. Hele undersøkelsen handler om å bruke øynene.

Malerikonservator Eirin Breie gjennomgår samlingen.

Vi ser etter ustabiliteter i underlaget, malingslag, eller ferniss. Det kan være at oppspenningen av lerretet ikke lengre er stram nok, eller sprekker i panelet hvis maleriet er malt på treverk. Malingslaget sjekkes særlig for om noe av malingen har avskallet, står opp fra underlaget (oppskallinger) eller har krakeleringer. Fernisslaget vurderes ved å se etter om fernissen har gulnet eller mørknet, samt om den har riper eller flekker. Dette er noe av det vi ser etter når vi vurderer tilstanden til maleriene på Gimle.

Dette maleriet er malt på kobberplate og er i svært god tilstand på tross av at det er fra 1678. Motivet viser en hollandsk gatemusikant. Maleriet er Signert n.t.h.: «J. Toorenvliet/ F Ao 1678».

Til nå har resultatet av arbeidet vært betryggende. De fleste maleriene er i stabil tilstand. Flere malerier har blitt konservert av Leif Einar Plahter i 1970-1973 eller av Walfried Brandt omkring 1984. I disse dager skal et maleri som trenger behandling konserveres på konserveringsatelieret på Kristiansand museum. Dette arbeidet vil det bli mulig å følge på museets nettsider og nettkanaler.

Malerikonservator Magnhild Aasen legger på forsidebeskyttelse på ustabile områder av maleriet som skal behandles.

Kilder:
Pinna, D., Galeotti, M. og Mazzeo, R. (red.) 2009. Scientific examination for the investigation of paintings: A handbook for conservator-restorers. Centro Di, Firenze.