Da Bernt kjøpte all bæsjen fra damene i byen

Bernt Holm maleri fra Gimle Gård.
Dette maleriet av Bernt Holm kan du se på Gimle Gård.

Gimlemoen var snaufjell før gårdeier Bernt Holm på Gimle begynte å samle inn all gjødsel fra byens utedoer og fjøs. Karrig og dårlig jord ble forvandlet til grønne enger.

Fra ødeland til dyrkbar mark

Opplysningstidens ideer om moderne gårdsdrift og kultivering hadde nådd Sørlandet. Kjøpmann Daniel Isaachsen hadde vist vei noen år tidligere. Han kjøpte land på Kjos og importerte 12 bønder fra Skottland som visste hvordan ødeland kunne omgjøres til dyrkbark mark.

Familieutflukt fotografert på jordet foran Gimle gård. Foto Agderbilder.
Familieutflukt fotografert på jordet foran Gimle Gård. Antakelig en vårdag 1860 tallet. Foto: Vest-Agder-museet.

«LorteBeren»

Med kunnskap og nytenkning skulle velstand og vekst sikres. Så intenst gjødslet Bernt Holm sine jorder at han fikk tilnavnet «LorteBeren» av en lokalbefolkning som ble lei av stanken. Fra Kongen i København fikk han derimot gullmedalje for sin innsats.

Bernt og hans samtidige leste sin historie og lærte av de som kom før dem. Andre fulgte i deres fotspor; nye dyrkningsmetoder fikk landbruket til å vokse. Sagbruk med nye blad og effektive vannhjul revolusjonerte skogsdriften og fossekraft ble tatt i bruk for å lage papir.

Wergelandsparken Kristiansand - Foto Visit Sørlandet.
Neste gang du passerer Wergelandsparken: Send en varm tanke til Bernt Holm, og alle andre som har gått foran og høstet kunnskap om dyrkningsmetoder. Foto: Visit Sørlandet.

Erfaring som gir visdom

Vi lærer av historien på vondt og på godt. Bernt Holms visjoner om å gjødsle for å høste videreføres i dag på Gimle Gård, og bidrar til at Kristiansand blir landets blomsterby hver sommer. I dag samles byens bæsj på Odderøya renseanlegg og blir omdannet til gjødsel og energi som bringer verden videre.

Odderøya renseanlegg - Foto Anne Lise Norheim © Kristiansand kommune.
I dag går byens kloakk til Odderøya renseanlegg. Rent vann slippes ut i fjorden, slam blir til gjødsel på Støleheia og prosessen skaper biogass som gir nok energi til å drifte hele anlegget. Foto: Anne Lise Norheim © Kristiansand kommune.

Besøk Gimle Gård

Femte og siste generasjon på Gimle Gård var Titti A. Omdal. Det som begynte med hennes tippoldefars forståelse av gjødsling kan du nå oppleve i den alltid åpne, blomstrende parken rundt gården bak Kristiansand Katedralskole Gimle.

Ved Tittis død i 1982 testamenterte hun gården til Kristiansand kommune. Se våre åpningstider og les mer om gården.

Titti A. Omdal og Maja Bjørneboe i flotte ballkjoler under et ball på Gimle. Foto Vest-Agder-museet.
Titti A. Omdal og Maja Bjørneboe i flotte ballkjoler under et ball på Gimle. Maja var forøvrig skipsreder og mor til forfatteren Jens Bjørneboe. Foto Vest-Agder-museet.

Alt vi har, har en historie.
En utedo, en nytenkning, en gullmedalje.
Generasjoner med motgang og mestring.
Erfaring som gir visdom. Egen erfaring. Og andres.
Hvem har vi blitt? Hva har vi lært? Hvor er vi på vei?

Vårt nye bygg kan åpne på Odderøya i 2027.
Et bygg for å finne ro, møte folk og forstå – fortid, nåtid og fremtid.

Se flere historier fra Agder.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya.