D/S Hestmanden var lastet med…

Gjennom sine mange år som handelsskip fraktet dampskipet Hestmanden med seg mange forskjellige type varer. Noen varer var vanligere enn andre, og noen mer lovlige enn andre.

Under første verdenskrig gikk D/S Hestmanden med kontrabandelast. Kontrabandelast var last som fienden anså som last som kunne skade dem, ved at lasten styrket den andre parten. Derfor ble det skrevet opp lange lister over last som skip ikke fikk lov å befrakte. Under første verdenskrig kunne da for eksempel et tysk skip stoppe et norsk skip og kreve at skipet ble gjennomsøkt for kontrabandelast. Fant man noe last om bord som sto på kontrabandelista, kunne man ta lasten og nekte skipet å få ha med lasten videre. Å seile med kontrabandelast var tilknyttet veldig høy risiko.

D/S Hestmanden seilte med trelast som hadde blitt satt på listen over kontrabandelast siden årsskiftet 1914/1915. 4. januar 1915 for eksempel reiste D/S Hestmanden fra Trondheim med trelast for Hull. I løpet av første verdenskrig reiste også skipet med annen type last. I juni 1915 fraktet skipet tre store jernbanevogner fra Trondheim til Fauske. Skipet fraktet også jernmalm i denne perioden.

I mellomkrigstiden gikk D/S Hestmanden med alt fra sjokolade, fisk og til og med  smuglersprit. I Vesteraalens Avis ble det 14. januar 1926 skrevet følgende:

» D/S Hestmanden var på sidste sørtur «sterkt» lastet. Skibet medførte nemlig ca. 1700 kander smuglersprit fra toldkontoret nordpå. Efter sigende gikk skibet ganske stødig i leia.»

I 1938 fraktet D/S Hestmanden en av Norges første bulldosere til Finnmark. Bulldoseren skulle brukes til veiarbeid. Bulldoseren var på denne tiden ikke tatt mye i bruk og var et virkelig nytids redskap. D/S Hestmanden fraktet også post og hadde sitt eget postkontor om bord. Skipet fraktet også papir.

Da Norge ble okkupert 9. april 1940 befant D/S Hestmanden seg i Nord-Norge. Her ble skipet rekvirert av den norske marinen og tatt i bruk frem til 7. juni da skipet forlot Norge. I denne perioden fraktet skipet blant annet hester for Alta-bataljonen. Skipet fraktet også en god del soldater og kull fra Svalbard i denne perioden. Skipet fraktet mye forskjellig gjennom krigsårene, og ikke all last var like bra for skipet og mannskapet. I mai 1944 hadde skipet nemlig med seg en last med ris som var infisert av insekter. Dette resulterte i at mannskapet måtte sover på hotell en natt mens skipet ble gasset for å bli kvitt dyrene.

D/S Hestmanden var et relativt heldig skip da krigen var over, og fikk komme tilbake til Norge ganske rakt etterpå. På vei tilbake i juni 1945 hadde skipet med seg asfaltblokker, tobakksblader og 12 passasjerer.

Kilder: 

Tore L. Nilsen D/S Hestmanden – en veteran fra to verdenskriger

Vest-Agder fylkeskommune Hestmanden hundre år