Bygningsverngruppa på tur til Boen gård

Bygningsvernavdelinga i Vest-Agder-museet har vært på studiebesøk til Boen gård i Tveit for å se på nærmere på restaureringa anlegget har vært gjennom de siste to-tre åra.

Boen gård ligger ved Tovdalselva i Kristiansand kommune. Gården har en lang historie, ikke minst takket være det rike laksefisket i elva. Det gamle hovedhuset i utmurt bindingsverk fra 1808-1813 har vært fredet siden 1923. I dag er stedet brukt til arrangementer, selskaper og firmatilstelninger.

De siste åra har hovedbygningen og innredningen gjennomgått en omfattende restaurering, men eierne har hatt en pietetsfull tilnærming til arbeidet. De har vært opptatt av å beholde så mye som mulig av det opprinnelige og tilpasse moderne innretninger til husets stil og særpreg. Så langt som mulig har de forsøkt å unngå visuelt forstyrrende elementer.

Moderne wc med en utedos sjarm. Foto: Nils Magen Håkegård.
Moderne wc med en utedos sjarm. Foto: Nils Magen Håkegård.

En av gårdens eiere, Øystein Eidsaa, tok bygningsvernavdelingen med på en interessant omvisning på eiendommen.  Restaureringa av Boen gård viser at det er mulig å kombinere kommersielle interesser med godt bygningsvern.

Les mer om Boen gård på deres hjemmesider.

Moderne ovner diskret plassert. Foto: Nils Magne Håkegård.
Moderne ovner diskret plassert. Foto: Nils Magne Håkegård.
Vakkert lysthus. Foto: Nils Magne Håkegård
Vakkert lysthus. Også eiendommens parkanlegg er oppgradert. Foto: Nils Magne Håkegård.
boen_omvisning
Øystein Eidsaa gir museets ansatte en god innføring i arbeidet med restaurering av Boen gård. Foto: Nils Magne Håkegård.