Boklansering: «Sørlandsk skipsfart 1600-1920»

07. desember kl 18:30-20:00 | Odderøya museumshavn

Sammen med Den norske historiske forening i Agder og Portal forlag inviterer Vest-Agder-museet til lansering av boken «Sørlandsk skipsfart 1600-1920» i Odderøya museumshavn 7. desember.

Forlaget og forfatterne, Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra, presenterer boka, som er del 1 i tobindsverket om sørlandsk skipsfart gjennom tidene. Del 2 kommer i 2017. Under lanseringen selges boken til rabattert pris. Det blir ellers litt å bite i og noe i glassene.

Dette er årets julegave for historieinteresserte sørlendinger!

sorlandsk-skipsfart_1_bok

Portal forlag skriver om bokverket:
I dette tobindsverket trekkes de lange linjene gjennom 400 års sørlandsk skipsfartshistorie. De maritime næringene i form av skipsfart og skipsbygging, handel og håndverk og en rekke andre støttenæringer har påvirket Sørlandets økonomiske utvikling, bosetningsstruktur, i tillegg til levekår og kultur.

Bind I dekker perioden 1600-1920. På 1600-tallet var det hollenderne som dominerte handelen og skipsfarten på Agderkysten. På 1700-tallet ble egdene herrer på egen flåte samtidig som farten på Storbritannia fikk stadig større betydning. Skipsfarten opplevde en eventyrlig vekst utover på 1800-tallet, før den store internasjonale krisen slo inn over landsdelen på 1870-tallet. Rederne i sør holdt fast ved seilskipene inn i den siste høykonjunkturen under første verdenskrig. I andre deler av landet, derimot, hadde dampskipene i langt større grad vunnet innpass. Da krisen kom i 1920-årene, nådde næringen et lavmål.

Gratis inngang!