Arkitektkonkurranse – søknader fra 11 ulike land!

20. januar gikk fristen ut for å melde sin interesse for å delta i utformingen av Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg, som skal ligge i nær tilknytning til Lasaretthøyden og museumshavna i Nodeviga, og i kort gangavstand fra Kilden og den nye Kunstsiloen.

Til nå har en rekke arkitekter, både norske og utenlandske, meldt sin interesse for å bli med i konkurransen om å tegne det nye museumsbygget som skal plasseres på Odderøya.

Det har totalt kommet inn 51 søknader fra 11 ulike land, noe museet er svært godt fornøyd med.

Ut ifra de innkomne søknadene, velges det nå ut inntil fem kontorer/miljøer som skal tegne forslag til hvordan det nye bygget skal bli og hvordan dette kan tilpasses området på Odderøya, og i løpet av våren vil det kåres et vinnerforslag.