Åpent fyr på Odderøya 2024

21. juli kl 12:00 | Odderøya fyr
Odderøya fyr

Odderøya fyr holder åpent hver søndag kl. 12-15 i perioden 23. juni – 18. august 2024. Odderøya fyr ligger på vestsiden av Odderøya, ved innseilinga til Vesterhavna.

Velkommen til åpent fyr! Kom gjerne innom på gåturen og kjøp en kopp kaffe eller et glass saft. Vi har også ofte noe enkelt å bite i til salgs på fyret. Vi tar VIPPS.

På fyret kan du lese litt om fyrets historie både utenfor og inne i boligen.

Her kan du nyte utsikten over innseilingen til Kristiansand, bade og fiske.

Det finnes parkeringsmuligheter ved Mannskapsmessa selskapslokaler (før stien ned til fyret), på toppen av Odderøya og i parkeringshuset bak Kilden.

Kart: Her finner du Odderøya fyr.

Les mer om Odderøya og alle kulturtilbudene her.

Odderøya fyr

Om Odderøya fyr

Fra nettstedet til Fyrhistorisk forening kan vi lese:

Odderøya fyrstasjon er landfast og ligger på halvøya Odderøya i innseilingen til Kristiansand. Fyrstasjonen er bygget samtidig med Oksøy fyrstasjon og har funksjonell og visuell forbindelse med denne og Grønningen fyrstasjon. De tre fyrene danner en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten av Kristiansand havn.

Fyrbygningen er i tre med eternittkledning og har lyktehus i gavlen. En tåkeklokke henger i en galge foran bygningen. Et 4. ordens linseapparat fra 1914 er i bruk i den nye fyrlykten fra 1984, som er plassert foran fyrbygningen. Anlegget omfatter maskinhus/ fyrbetjentbolig, uthus, oljebod, naust og landing. Bygningsmassen, som hovedsaklig er fra 1874, er godt bevart. Stasjonen er et typisk eksempel på et lite trefyr der lykten er plassert i gavlen på bolighuset. Det frittliggende tåkeklokkeanlegget er det eneste av sitt slag som er bevart her til lands. Odderøya fyrstasjon er et karakteristisk trekk i Kristiansands havnebilde, og har fyrhistorisk og opplevelsesmessig verdi ved sin forbindelse ved Oksøy og Grønningen fyrstasjoner.