Åpen utstilling: «Unik og uniformert»

«Unik og uniformert» er en utstilling av et utvalg uniformer fra Bjørn Furuborgs samlinger, innkjøpt av Kristiansand kommune i 2015 og forvaltet av Vest-Agder-museet. Se den unike samlingen på Odderøya der 25 utvalgte uniformer vises for publikum

«Unik og uniformert»

Utstillingen har åpent hver søndag frem til 25. mars på Lasaretthøyden på Odderøya, kl 12-16.

Priser:
Inngang voksen, kr. 50.
Barn, gratis.
Stundenter, 50 % rabatt.

Vi selger også et utstillingshefte som inneholder informasjon om alle uniformene, kr. 100.

Bjørn Furuborg fra Kristiansand antas å ha hatt en av Norges største private samlinger av ulike typer antikviteter. Kristiansand kommune kjøpte utvalgte deler av samlingen i 2015, deriblant 80 militære uniformer fra perioden 1890- 1990. Viktige historiske gjenstander ble dermed sikret i offentlig eie. Gjenstandene ble deponert hos Vest-Agder-museet som fikk faglig ansvar for formidling og forvaltning av dem. Uniformene er særlig interessante ut fra sitt lokale opphav. En stor del har vært eiet og i bruk av personer med tilknytning til Agder og Kristiansand. Dette er viktig i en museal sammenheng, når historien bak gjenstandene og de historiske epokene de representerer skal fortelles. Utstillingen «Unik og uniformert» viser 25 av uniformene fra samlingen.

Den tradisjonelle gjenstandsutstillingen med historiske uniformer har også et bakteppe som viser hvordan vi omgir oss med uniformer og underliggende uniformering i det daglige – gjennom hele livet. Er vi så unike som vi tror, eller er vi egentlig temmelig uniformerte?

Utstillingen vil være åpen hver søndag fra 11. februar – 25. mars, kl 12-16.
Sted: Lasaretthøyden, Odderøya.

Velkommen!