Allerede i 1610 visste Siffuord mye om energi fra havvind

Foto fra Bragdøya eller Svendsholmen, med Vågsbygd i bakgrunnen. Omtrentlig datering 1870-1910. Foto Agderbilder.
Foto fra Bragdøya eller Svendsholmen, med Vågsbygd i bakgrunnen. Omtrentlig datering 1870-1910. Foto: August Abrahamsen / Agderbilder.

Siffuord Bragdøen holdt til på Bragdøya utenfor Kristiansand fra 1610. Her drev han gårdsdrift. Nødvendigvis må han også hatt båt, ellers ville han ikke ha klart å komme seg ut til øya. Mye tyder på at han gikk lei etter en stund, for jordene var små og myrlendte.

Før Henrik Wergelands morfar

Gården skiftet eier hele 21 ganger før Henrik Wergelands morfar, Henrik Arnold Thaulow, overtok eiendommen og bygde lystgård her i 1768. Familien Thaulow hadde mye penger og bygde fjøs, låve, grøftet myrer og kultiverte jorda.

Bragdøya er en del av byens maritime historier. I riktig gamle dager huset Bragdøya Kristiansands karantenehavn, der seilskuter som kunne ha smitte i lasten ble loset inn til et 14 dager langt opphold, før de fikk slippe inn i til byen. Om vinteren ble båter lagt i opplag her.

Kristiansand malt av Meindert Appel ved begynnelsen av 1800-tallet. Foto er av Arve Lindvig - Vest-Agder-museet.
Å bruke vinden har sørlendingen lang erfaring med. Kristiansand malt av Meindert Appel ved begynnelsen av 1800-tallet. Foto: Arve Lindvig – Vest-Agder-museet.

Makrell til Amerika

I 1914 kjøpte familiebedriften I Gerrard Bragdøya og hadde storstilte planer om å etablere frihavn her. I stedet ble det satset på mottak av makrell som ble saltet og lagret i saltbuer før eksport til Amerika.

En slipp med verksted for vedlikehold av båter ble bygd i 1915. Høivolds mek. verksted AS ble etablert samme år og produserte båter på rekke og rad. I 1927 bygde bedriften Fullriggeren Sørlandet

På 1970-tallet var det skrale tider for skipsbygging. I 1972 ble Høivolds mek. Verksted et av sju selskap som etablerte OIS. Det markerte starten på Sørlandets inntog i offshore næringen.

Er vind den nye oljen?

I dag er oljealderen på hell og det er offshore vind som står i fokus. Sørlandet har bestemt seg for å bli Norge vindkraftregion og vil etablere et kompetansesenter for vindkraft til havs på Lumber, knappe 10 minutters båttur fra Bragdøya.

Lumber-Teknopark.
Med utsikt mot Bragdøya er utbyggingen av et storstilt Energi- og havvindsenter godt i gang i regi av Skeie Eiendom AS og Eidjord-familien. Lumber-Teknopark. Foto www.lumber.no.

Høsten 2024 får Universitetet i Agder Norges første utdanningsprogram innen havvind. Det spørs om ikke Siffuord på Bragdøya allerede i 1610 visste ett og annet om hva havet og vinden kunne brukes til.

Alt vi har, har en historie.
En vind, et seil, en fremdrift.
Generasjoner med motgang og mestring.
Erfaring som gir visdom. Egen erfaring. Og andres.
Hvem har vi blitt? Hva har vi lært? Hvor er vi på vei?

Vårt nye bygg kan åpne på Odderøya i 2027.
Et bygg for å finne ro, møte folk og forstå – fortid, nåtid og fremtid.

Se flere historier fra Agder.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya.