Alkohol

«Alkohol – gleder og sorger» er tittelen på Vest-Agder-museets årbok for 2010. Temaboka har artikler om ulike sider ved bruken av brennevin, vin og øl. Den forteller om bruken av alkohol i ulike miljøer og til ulike tider med særlig vekt på Vest-Agder. Boka viser at tilgangen til og bruken av alkohol har endret seg sterkt i løpet av i alle fall det siste århundret.

Fra slutten av 1800-tallet var det en bred front i befolkningen mot bruk av alkohol, og totalavholdsforeningene hadde meget stor oppslutning. Det var stor enighet om følgende: «Drikk feller ungdommen i hans blomst, mannen i hans kraft og oldingen i hans svakhet. Den knuser farens hjerte, gjennomborer morens ømme barm, slukker den naturlige hengivenhet, kveler ektekjærligheten, utsletter den sønnlige frykt, tilintetgjør foreldrenes håp og legger deres grå hår med sorg i graven.»
Det har ikke gått slik som andre påsto sent i 1890-årene, nemlig at man innen nær framtid ville være kommet over samfunnssykdommen som heter alkoholmisbruk. Skal man fortsatt ha lov til å vente på at «den med en naturlovs nødvendighet må ha sin utvikling» og at den «når tidens fylde i kraft av denne er kommet, vil forsvinne av seg selv»?
Utgivelsen er museets årbok og er på 160 sider. Den inneholder fem artikler. De fleste er skrevet av Vest-Agder-museets egne ansatte.

Artiklene er følgende:
Thorunn Lunde: DEN DRIKKFELDIGE RALLAR? Lunde er konservator ved Vest-Agder-museet Setesdalsbanen og har med utgangspunkt i bl.a. kilder fra anleggstida for Setesdalsbanen undersøkt i hvilken grad rallaren var drikkfeldig. Var det så galt som mange vil ha det til?

Kirsten Bertheau Nøklebye: FRA SELSKAPSVIN TIL FOLKEVIN. Endringer i omgangsformer og i forbruket av alkohol.
Nøklebye er konservator NMF ved Vest-Agder-museet Kristiansand og har skrevet om endringen fra «rikmannsvin» til «folkevin» i løpet av særlig de siste hundre årene. Hun kommer også inn på sosiale og kulturelle endringer i perioden.

Thor Gunnar Hansen: «HVEM VIL GÅ INN I EVIGHETEN SOM BRENNEVINSHANDLER?» Samlagsavstemningen i Mandal 1899. Hansen er regionkonservator NMF for Lindesnesregionen ved Vest-Agder-museet Mandal. Han har studert den spennende avstemningen i 1899 om Mandals samlag for brennevinshandel skulle få fortsette eller måtte avvikles.

Eiliv Ulltveit-Moe: HJEMMELAGET FRUKTVIN SOM DEL AV NASJONSBYGGINGEN Ulltveit-Moe er jurist og seniorrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. Han har undersøkt hvordan opplæring i vinlegging på husholdningsskoler og premiering av fruktvin på landbruksutstillinger bidro til nasjonsbyggingen tidlig på 1900-tallet.

Tale Christiansen: VØRTERØL – «SUNNHETENS ØL» Christiansen er museumspedagog ved Vest-Agder-museet Kristiansand og har skrevet en fornøyelig artikkel om vørterølets historie og bruk. I denne er også resultater av en uhøytidelig spørreundersøkelse om dette spesielle ølet.

Redaksjonskomiteen har bestått av Tale Christiansen, Thorunn Lunde og Thor Gunnar Hansen. Designer Per Grimsgaard ved Vest-Agder-museet er ansvarlig for den grafiske formgivningen.
Ønsker du å kjøpe boka ta kontakt med Vest-Agder-museet.

Den kan også lastes ned som pdf-dokument her:
Alkohol – gleder og sorger. Vest-Agder-museet 2010