Agderseminaret: Krig og anerkjennelse

I år er det 80 år siden Norge ble okkupert og 75 år siden frigjøringen fra tysk okkupasjon 8. mai 1945. Det gir anledning til å minnes disse sentrale hendelsene i norsk historie, men også til å se nærmere på hvordan krigens minnepolitikk har endret seg i disse 75 årene.

Hvilke grupper har fått anerkjennelse nok, og hvilke historier er ennå ikke innlemmet i minnehistorien om andre verdenskrig på Agder og i Norge?

Tid for anerkjennelse – Andre verdenskrig i fortid og nåtid

Fortsatt er det slik at ny kunnskap om andre verdenskrig produseres i høyt tempo og i stort omfang. Agderseminaret 2020 vil forsøke å speile noe av dette både med hensyn til krigens realhistorie og dens virkningshistorie. Det lokale og regionale skal ses i lys av større sammenhenger, fagtrender og teoretiske og praktiske problemstillinger.

Vest-Agder-museet er med i Forskernettverk Agder, som årlig arrangerer Agderseminaret. I år finner det sted på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

Påmelding og praktiske opplysninger

Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, Kristiansand
Tid: Torsdag 5. og fredag 6. november 2020
Pris: Ordinær pris for deltakelse på seminaret er kr 400,- per dag. Lunsj er inkludert. For masterstudenter er seminaret gratis.
Påmelding: www.arkivet.no/agderseminaret

Agderseminaret sendes direkte på YouTube (det er gratis å følge arrangementet digitalt):

Følger du seminaret digitalt, kan du sende spørsmål og kommentarer dag 1 til: Gunhild.Aaby@vestagdermuseet.no
Spørsmål og kommentarer dag 2 sendes til: trondbje@uia.no

Registrering (inkl. kaffe) åpner en halvtime før seminarstart begge dagene, dvs. kl. 09.30 torsdag og 09.00 fredag. Se hele programmet her: Program for Agderseminaret 2020. 

 

Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand, Aust-Agder museum og arkiv og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Agderseminaret 2020 arrangeres i samarbeid med Agder Historielag.

Arrangementskomité: Thomas V. H. Hagen (ARKIVET), Trond Bjerkås (UiA) og Gunhild Aaby (Vest-Agder-museet)
Design program: Per Grimsgaard (Vest-Agder-museet)