3D – en gammel oppfinnelse

Det finnes mye spennende i museets samlinger og på Lista museum finnes en gammel 3D fremviser, et stereoskop. Hvordan den har havnet på Lista er uklart, men det er sannsynlig at den ble med i en trunk fra «Uniten» på begynnelsen av 1900-tallet.

Et stereoskop er et apparat som brukes for å skape tredimensjonalitet og dybdesyn ved å betrakte en type tilrettelagte bilder eller fotografier. Bildene kalles ofte stereofotografier eller stereokort. Ordet stereoskopisk betyr egentlig romvirkning eller tredimensjonal, og brukes ofte om opplevelsen av dybdesyn med to øyne som ser i samme retning.

Mennesket ser med to øyne som har en viss avstand. Dette gjør at det ene øyet  ser en gjenstand i en litt annen vinkel enn det andre øyet. Forskjellen i vinkel gir hjernen en indikasjon på avstanden til objektet og en opplevelse av tredimensjonalitet. Ved å ta to bilder fra samme avstand, hvor det ene er forskjøvet tilsvarende øyeavstanden, og ved å betrakte disse bildene samtidig kan det oppnås en tredimensjonal effekt i et bilde, slik mennesket ser verden ellers i 3D.

Stereoskopet på Lista museum har hele 74 stereokort i en egen eske.

I et stereoskop plasseres to slike bilder  hvor det ene er forskjøvet og kan betraktes med et kikkertlignende apparat hvor de gir en illusjon av dybdesyn.

Mens stereoskop kan brukes også i nytteformål var mange av stereoskopene til underholdning. Museets stereoskop er fra tidlig 1900-tall og ble brukt på Tjørve på Lista. Den ble laget i USA, og ble kanskje med en hjemkommet utvandrer, eller sendt i posten for å vise den spennende nye teknologien de hadde «over there». Kanskje samlet mange seg på en gård på Tjørve og kikket i stereoskopet etter tur? Det kunne nok gi mange timers underholdning i tiden før både tv, film og internett gjorde levende bilder mer tilgjengelig.