200 000,- i ekstra tilskudd til Setesdalsbanen

Vennesla kommune gir Setesdalsbanen 200 000,- i ekstra tilskudd i 2014.

Jernbaneverket har i 2014 økt sitt tilskudd til Setesdalsbanen betraktelig og gitt et tilsagn på tilskudd på 2.500 000,-. Pengene skal blant annet gå til store prosjekter med oppstart i 2014 som restaurering av Løyning vakthytte og sporomlegging på Grovane. I tillegg er deler av beløpet satt av til midler til baneansvarlig og til vedlikehold av bygg og infrastruktur. 1 million av tilskuddet fra Jernbaneverket forutsetter tilsvarende lokal finansiering. For å i møtekomme dette kravet ble det søkt om ekstra tilskudd fra Vennesla kommune på 200 000,-.

I rådmannens innstilling stod det blant annet:
Setesdalsbanen er kommunens kanskje viktigste kulturminne og turistattraksjon. Attraktiviteten til Setesdalsbanen avhenger i stor grad av at det er et levende museum. Setesdalsbanen er et komplekst og utfordrende anlegg å drive. Ikke minst stilles det store krav til infrastruktur. Det er derfor svært gledelig at jernbaneverket har kommet stadig sterkere på banen hva angår økonomiske tilskudd til banen. Jernbaneverket har gått fra å være en aktør som kun støttet småprosjekter til å bli en av de viktigste bidragsyterne til banen. Etter noen utfordrende år for driften på banen ser det nå ut som om forholdende har stabilisert seg. Togene gikk som de skulle i 2013, og sesongen 2014 er i full gang. Rådmannen mener at det å sikre denne aktiviteten best mulig rammevilkår er noe av det viktigste kommunen kan gjøre for turisme i kommunen. Vest Agder Museet og venneforeningen har selv vist stor fleksibilitet gjennom å henholdsvis omdisponere innefor eget budsjett, samt å forplikte seg til økt dugnad for å løse ut midler fra Jernbaneverket. Rådmannen finner det derfor naturlig at også kommunen bidrar i dette spleiselaget for på den måte bidra til å sikre at alle tilsagnsmidlene kan komme banen til gode inneværende år.

Etter behandling i kommunestyret 4. september gikk kommunestyret inn for å bevilge Setesdalsbanen disse ekstra midlene. Dette er med på å innfri tilskuddet fra Jernbaneverket. Dette er en svært god nyhet for oss på banen!