VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Kristiansand museum, Kongsgård, tirsdag 24. september kl. 09.30.

Last ned saksdokumentene her: 

Innkalling 24.09.13

28/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

29/13 Protokoll fra styremøte i VAM IKS 20. august 2013

30/13  Eierskap til samlinger

31/13  Regnskap pr. 31. juli 2013

31/13 Vedlegg 1

32/13  Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

32/13 Vedlegg 1 – Budsjett 2014

33/13  Instruks for valgkomiteen i VAM

33/13 Vedlegg  – Instruks for valgkomiteen i VAM

34/13  Overdragelse Nordgardshuset

34/13 Vedlegg – Overdragelse Nordgardshuset

35/13  Overtagelse Vikre

35/13 Vedlegg – Overtagelse av Vikre

36/13  Orienteringer fra driften

37/13  DS Hestmanden

37/13 Vedlegg – Hestmanden – intensjonsavtale