Viktig bidrag til driften av D/S Hestmanden

Statssekretær Bård Folke Fredriksen besøkte D/S Hestmanden 29. september.

Torsdag 29. september 2016 kom statssekretær Bård Folke Fredriksen på besøk til Vest-Agder-museet og D/S Hestmanden. Med seg hadde han et viktig bidrag til den videre driften – to millioner kroner i statlig støtte til «prøvedrift» i 2017.

I august 2015 bevilget Kulturdepartementet de siste 15 millionene som måtte til for at formidling, utstillinger, trapper og adkomst for publikum skulle komme på plass. I januar året etter (2016) gikk Forsvarsdepartementet sammen med Kultur-, Klima- og Miljø- og Næring- og fiskeridepartementet sammen om de siste 12 millionene som skulle til for at skipet igjen skal kunne forflytte seg for egen maskin. Driftsmidlene har imidlertid vært begrenset til det som er kommet fra Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Når det nå legges så mye midler i å gjøre ferdig både skipet og formidlingen er det viktig at dette også kan driftes, vises frem for publikum – og at skipet kan besøke andre havner, sier direktør John Olsen. Statens bidrag for 2017 er derfor viktig for at vi kan komme i gang med denne delen av virksomheten også.

D/S Hestmanden september 2016. Foto Inger Marie Pedersen
D/S Hestmanden september 2016. Foto Inger Marie Pedersen

 Målet er at D/S Hestmanden må få et forutsigbart årlig tilskudd, men med disse midlene kan en komme godt i gang og vi kan få gjort oss noen erfaringer om hvordan både skipet og formidlingen fungerer. Bård Folke Fredriksen uttaler at en vil bruke 2017 til videre dialog med kommune, fylkeskommune og andre aktører i forhold til en videre finansieringsmodell.  Etter planen skal skipet være klar til åpning for publikum i slutten av juni 2017. Vi ser frem til å invitere publikum om bord!

Her kan du se en film fra D/S Hestmanden da statssekretær Folke Fredriksen besøkte Vest-Agder-museet.

Foto og film: Inger Marie Pedersen.