Patrisierhuset – Vestre Strandgade 44

Patrisierhuset Vestre Strandgate 44, Kvadraturen Kristiansand
Vestre Strandgade 44 til høyre, hagen til venstre, 1919

Vestre Strandgade 44 var et av de mange flotte husene eid av byens elite som bodde langs Østre og Vestre Strandgade

Bygget: rundt 1807
Flyttet til museet: 1965

Det er representativt eksempel på storborgerskapets bolig. Slike patrisierhus lå langs hele Vestre og Østre Strandgade på innsiden, mens verft, pakkboder og hageanlegg lå mot sjøen.

I første etasje finner man i dag museets sjøfartsutstilling som forteller om Kristiansands sjøfartshistorie.

Hampa, Vestre Strandgate 44 bak til venstre, Kvadraturen, Kristiansand
Vestre Strandgade 44 bak til venstre, rundt 1900.

 

Les mer om historiske hus på Kristiansand museum.