Vest-Agder-museet ønsker ikke bare å fortelle din historie.

Arkitektfirma Helen & Hard: Nytt museumsbygg Odderøya, Kristiansand.

Vest-Agder-museet planlegger nytt museumsbygg på Odderøya. Vi vil fortelle landsdelens historier, store og små fortellinger om livet som har vært. Et godt sted for museets utallige gjenstander, de er på mange måter vår felles hukommelse.

Vi i Vest-Agder-museet vil ikke bare fortelle din historie, vi vil også bevare den for ettertiden.

En unik samling av kunst, kultur og kulturhistorie

Odderøya har en lang og spennende historie. Få steder finner en så mange historiske lag av militærhistorie som her. Sammen med Odderøyas venner, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og flere, har museet startet arbeidet med å skilte, tilrettelegge og formidle disse.

Etter at forsvaret flyttet ut, har det vokst frem et spennende kunst- og kulturmiljø på øya. I senere tid er Kilden og Odderøya museumshavn etablert. Nå arbeides det etablering av Kunstsiloen, Kulturskolen og nytt kulturhistorisk museum. Når alt dette er etablert, vil Odderøya representere en svært spennende attraksjon med tilbud til alle aldersgrupper og besøkende med et bredt spekter av interesser.

Vi forteller din historie

I det nye museumsbygget står formidlingen i fokus. I dag holder museets administrasjon og fagseksjon til i den vestre Lasarettbygningen på Odderøya. Der vil den også holde hus etter at det nye bygget er kommet på plass. Siden bygget blir et rent formidlingsbygg, vil behovet for bygget være like stort etter fylkessammenslåingen, som det er i dag.

Utstillingsarealene kan grovt deles i tre. Sentralt i bygget ligger en høyreist båthall hvor regionens og byens maritime historie skal formidles. Her er plass både til utstillinger, men også båter av ulik størrelse og alder.

I andre etasje ligger et stort fleksibelt utstillingsareal. Her er det rom for både en fast utstilling om Kristiansands historie og for skiftende utstillinger eller vandreutstillinger.

Den byhistoriske utstillingen skal både fortelle om byens egen historie – men også om byens betydning for regionen og regionens betydning for byen. Av museets rundt 70 000 gjenstander er ca. 40 000 knyttet til museumsavdelingene i Kristiansand, mange av disse har folk flest aldri sett – noe vi gjennom dette bygget vil få en mulighet til å gjøre noe med. Noen eksempler på slike gjenstander kan være Else Marie Jakobsens komplette atelier, frontkjemperuniform fra Ukraina – og Lund eller fotografier tatt bare 25 år etter at fotografiet ble oppfunnet. I tillegg dukker det stadig opp nye gjenstander og nye fortellinger, f.eks. som en følge av utgravningene på torget.

I dag har Vest-Agder-museet kun ca. 180 m2 utstillingsareal i Kristiansand, og i tillegg er dette et areal som ikke tilfredsstiller krav til universell utforming for publikum eller klimatiske forhold for gjenstandene. Dette har gjort at utstillinger som museet har fått tilbud om, f.eks. «Den lengste reisen» (regjeringens gave til kongeparets 75-års dager) eller «Makt og magi» (utstilling om Snorre og Ringenes herre) ikke har vært mulige å vise i Kristiansand – slik ønsker vi ikke å ha det.

Ett bygg for hele fylket

Allerede i dag tilbyr museet hjelp til de «ikke konsoliderte» museene spredd ut over hele Vest-Agder. Dette arbeidet ønsker vi å videreutvikle mer. I det nye bygget vil det bli bedre verksteds-forhold, hvor vi kan bistå både alle avdelingene i Vest-Agder-museet og de ikke konsoliderte museene med utskrifter i storformat, bygge utstillingselementer eller lage tekniske løsninger.

I konserveringsverkstedet vil vi kunne sikre og restaurere gjenstander som skal stilles ut, enten i museumsbygget eller andre steder i fylket.

Bygget vil også fungere som et knutepunkt og en «turistinformasjon» i forhold til å synliggjøre og informere om museer og kulturminner i hele Vest-Agder.

Møteplass og servicetorg

Det nye kulturhistoriske museet på Odderøya skal være en ressurs for alle historieinteresserte i Vest-Agder og Kristiansand. I Kristiansand kommunes Kulturstrategi for 2013-2023 står det bl.a.: «Et moderne formidlingssenter må også være møteplass og servicetorg for det historieinteresserte publikumet, og fungere som arena for tettere samarbeid mellom profesjonelle fagmiljøer og frivillige organisasjoner.»

I første etasje har bygget et fleksibelt areal som kan deles opp i mindre rom. Her er kafé, bibliotek og kombinert møte-, undervisnings-, og utstillingsrom. Her kan museet selv ta imot skoleklasser eller grupper til organiserte tilbud, det kan arrangeres seminarer og konferanser – og ikke minst er dette arealer som vi håper historielag og andre historieinteresserte foreninger vil bruke til sine møter, arrangementer – eller utstillinger. Enten sammen med museet, eller på egen kjøl.

Ett prosjekt med internasjonal interesse

I januar 2017 ble det lyst ut en Arkitektkonkurranse for det nye bygget. Norske arkitekters landsforbund ble hyret inn til å bistå i gjennomføringen av konkurransen.

Ved fristens utløp hadde 51 arkitektkontorer/miljøer fra 11 land meldt sin interesse – et antall langt høyere enn en hadde turt å håpe på. Blant disse ble det valgt ut fem som skulle få muligheten til å tegne ut sitt forslag. En jury på åtte personer kåret vinneren – Navet (prosjektnavn) av Helen & Hard.

Med dette bygget ønsker vi i Vest-Agder-museet ikke bare fortelle din historie, vi vil også bevare den for ettertiden.