Velkommen til Kristiansand museum

Setesdalstunet. Foto: Gunhild Aaby

Friluftsmuseet på Kongsgård består av 34 antikvariske hus fordelt på tre områder: Bygaden, Setesdalstunet og Vest-Agdertunet. I tillegg har museet et utstillingsbygg, som viser faste og skiftende utstillinger.

Bygaden
Bygaden viser hus som tidligere sto i Kristiansand sentrum. Her finner man bl.a. blikkenslagerverksted, urmakerbutikk, håndverkerbolig, arbeiderhus, tobakksspinneri, en gammeldags krambod og et herskapelig hus med tilhørende paviljong.

Setesdalstunet
I det gamle bondesamfunnet var plasseringen av gårdsbebyggelsen nøye gjennomtenkt. I Setesdal var det vanlig å ha innhus på en side av tunet, og uthus på den andre. Et slikt oppsett finner man også på museets Setesdalstun. To større innhus, Nystue fra Trydal og Årestue fra Kveste, gir et fascinerende innblikk i livet på landet for 200 år siden.

Vest-Agdertunet
Vest-Agdertunet består av våningshus, løe, kombinert fjøs og stall samt stabbur. Her kan man også finne en fullt innrettet skole, en smie og ei rosemalt bu.

Minibyen
En nyere bygning i friluftsmuseet inneholder flere titalls miniatyrhus som er detaljerte kopier av husene som tidligere fantes i Kristiansand sentrum.

Minibyggerne, en gruppe engasjerte pensjonister i Kristiansand, har rekonstruert husene fra flere gatestrøk i målestokk 1:10 og nøyaktig etterlignet originalene. Besøkende får derved også et godt innblikk i byenes ”kvadratur”; dvs. de rette gatene som gikk på langs og tvers gjennom hele sentrum.

Utstillingen «Impulser»
I hovedbygningen ved siden av friluftsmuseet vises den faste utstillingen ”Impulser”. Utstillingen viser hvordan Norge ble preget av utenlandsk påvirkning på slutten av 1800-tallet: Klær, gjenstander og bygninger bærer preg av impulser som nordmenn fikk på sine reiser til utlandet, og som utenlandske innflyttere og reisende tok med seg til Norge.