Velkommen til D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum

Nå åpner D/S Hestmanden  for publikum! Fra lørdag 1. juli ønsker vi velkommen om bord i skipet på Bredalsholmen, hver dag fra kl. 12 til kl. 16, fram til 30. juli. Mer informasjon om utstillingen får du her.

D/S Hestmanden er det eneste gjenværende norske handelsskipet som seilte under både første og andre verdenskrig. Skipet er et museum og et nasjonalt minnesmerke over krigsseilerne, de menn og kvinner som under verdenskrigene seilte for Norge og de allierte i handelsflåten.

Krigsseilernes innsats var svært viktig under begge krigene, men den kostet dyrt. Rundt 6650 krigsseilere mistet livet på norske handelsskip, og mange slet med senskader etterpå.

I øvre lasterom finner du begrepsforklaringer, tidslinjer og faktainformasjon. I tillegg blir du kjent med noen av påkjenningene krigsseilere ble utsatt for, dette blant annet gjennom sitater på garneringen.

Om bord vil besøkende bli kjent med noen krigsseilere og arbeidsforholdene på D/S Hestmanden og andre skip som seilte i krig. For å imøtekomme flest mulig aldersgrupper og behov, har vi lagt opp til en tredelt formidling – fysisk, digital og analog.

Det innebærer at man kan få informasjon direkte av guider som tar interesserte med rundt og forteller historier, forklarer maskiner og skipets oppbygging. I tillegg finnes utstillinger om D/S Hestmandens historie, Slaget om Atlanterhavet og krigsseilernes hverdagsliv, som er tilgjengelig uten at man må forholde seg til teknologi.

Våre digitale utstillingsenheter gir så en ekstra mulighet til å fordype seg i enkelte personfortellinger, lengre faktaartikler samt bilde- og filmmateriale.

Det meste av informasjonen er tilgjengelig på tre språk: norsk, engelsk og tysk. Her fra øvre lasterom og den digitale tidslinjen.

I et av de nedre lasterommene, rommet med trappen og amfiet, vil du oppleve motsetningene krigsseilere var utsatt for i det daglige. Ute var det krig, og alle var klar over at hver seilas kunne ende med torpedering og død. Inne – om bord – hadde hver enkelt faste arbeidsoppgaver og rutiner, venner og godt kameratskap. Belastningene kunne være så ekstreme at de førte til senskader av ulik art.

I det innerste rommet i nedre lasterom viser vi «Marerittet» – en sterk film som en 15 år gammel gutt som reiser ut som krigsseiler. Filmen projiseres på tre flater samtidig; hver av dem er fem meter lange.

Istandsettingen av D/S Hestmanden og etableringen av Norsk krigsseilermuseum er et resultat av samarbeidet mellom mange aktører. Vårt felles mål er at D/S Hestmanden skal være en arena for å formidle innsatsen til norske sjøfolk, og at skipet blir brukt som møtested for fredsarbeid og kulturutvikling.

Vi takker for støtte fra Stortingets presidentskap, Kulturdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Veteranskibsklub, Stiftelsen Hestmanden, Hestmandens venner, Stiftelsen Arkivet, Norges Rederiforbund, Stiftelsen UNI og Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

Velkommen om bord!

Vi gjør oppmerksom på at skipet IKKE er tilrettelagt for bevegelseshemmede.