Bokutgivelse: Flagget. Et nasjonalt symbol blir til

VAM tjuvstarter 2014 med en ny publikasjon om det norske flagget! Flaggekspert Jan Henrik Munksgaard står bak Vest-Agder-museets årbok 2012: «Flagget. Et nasjonalt symbol blir til.» Boka er på ca. 150 sider og er oss bekjent det mest omfattende verk om det norske flagget som finnes i Norge i dag.

Forfatteren av boken er tidligere museumsdirektør på Vest-Agder Fylkesmuseum, Jan Henrik Munksgaard, cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere skrevet mange artikler om flagg i bøker og tidsskrifter, og holdt forelesninger om det danske og norske flagget på flere internasjonale vexillologiske kongresser. Han var også i mange år redaktør for Nordisk flaggselskaps publikasjon Nordisk Flaggkontakt.

Boken tar for seg flaggutviklingen i Norge, inkludert norske kongers merker, vikingenes skipsfløyer og middelalderens religiøse og verdslige bannere. Den største delen vil behandle tidsperioden 1814-1821, fra vi fikk vårt første nasjonale flagg som fri nasjon til dagens trikolor vant avstemningen i mai 1821.

Folk flest vet lite om det norske flagget. Denne boken forteller mange spennende historier om flaggene som har eksistert i Norge, og som selv historikerne kjenner lite til. Det kan for eksempel være om bakgrunnen til vikingenes ravneflagg, om hvorfor kong Christian Frederik ville ha et grønt og grått norsk flagg i 1814 og hvorfor det er en myte at det var sønnen til Fredrik Meltzer, og ikke ham selv, som tegnet det norske flagget. Flagghistorien er en norgeshistorie i miniatyr.

Boka selges ved museets avdelinger og i nettbutikken samt i enkelte lokale bokhandlere.

Teksten kan også lastes ned her: Flagget – et nasjonalt symbol blir til.