Utstilling på Møvik: «Hermann Frese. Fotografier 1941-1942»

Torsdag 2. juli kl. 13 åpner en ny utstilling på Kristiansand kanonmuseum med nærmere 40 fotografier tatt av den tyske bygningsingeniør Hermann Frese. Bildene gir et unikt inntrykk av omfanget og framdriften i utbyggingen av kystfortene.

Hermann Frese var født i Bremen i 1916 og kom til Norge i september 1941. Her deltok han i utbyggingen av de tyske kystfortene på Møvik og Østre Randøy ved Kristiansand. I 1941 tjenestegjorde han i Oberbauleitung Süd hos Reichskommisariat. Denne etaten ble utvidet og gikk inn i Organisation Todt i 1942. Frese ble i Kristiansand til sommeren 1942 og bildene er tatt i perioden 1941-1942.

Fotografiene, som er utlånt fra Statsarkivet i Kristiansand, er ikke tidligere publisert og viser oss nye detaljer ved utbyggingen av kystfortene. Her sees framfor alt omfanget og framdriften i utbyggingen, det anvendte maskineri og materiale, og norske og danske arbeidere i aksjon i byggeprosessen.

Dette bildet viser for eksempel byggingen av kanonstilling nr. 3 på Møvik i 1942:

SAKR-D1507-001

Kystfortene som forsvarte innløpet til Kristiansand under andre verdenskrig var bemannet av den tyske Marine Artillerie Abteilung 502 (MAA 502) med hovedkvarter på Odderøya. Fortet på Møvik hadde batterinummer 6 og ble bygget ut fra sommeren 1941. Høsten 1941 arbeidet det 744 norske, 231 danske og 31 tyske arbeidere samt 356 tyske festningspionerer på Møvik. Det ble satt inn krigsfanger i arbeidet fra høsten 1942. Kystfortet på Møvik ble først benevnt «Batterie Kroodden» og «Batterie Kristiansand Süd», men ble mot slutten av 1941 omdøpt til «Batterie Vara».

Dette var en oppkalling etter pionergeneral Felix Vara som ble drept ved overfart til de engelske kanaløyene i november 1941. Møvik ble det største tyske forsvarsverket på Agder. To Krupp-kanoner i kaliber 38 cm ble skutt inn i mai 1942, en tredje i november samme år. Med sin lange rekkevidde spilte kanonene en viktig rolle i sperringen av Skagerrak. Fortet skulle også beskytte innseilingen til Kristiansand og sikre kystfarvannene for tyske flåtestyrker. Bemanningen bestod i desember 1942 av åtte offiserer, 52 underoffiserer og 413 mannskaper fra marinens kystartilleri. Nærforsvaret ble ivaretatt av 150 infanterister. Kystfortet på Møvik ble etter krigen innlemmet i det norske kystartilleriet og til slutt nedlagt i 1959.

Ved siden av fotografier fra kystfortet på Møvik finner man også mange bilder av kystfortet på Østre Randøy, som for eksempel dette fra byggingen av kanonstilling på Østre Randøy i 1942:

SAKR-D1507-040-retusj Randøya 7

Østre Randøy hadde batterinummer 1 og fungerte som et østlig sperrebatteri ved hovedinnløpet. Bevæpningen bestod av fire kanoner i kaliber 15 cm, hvorav tre var flyttet fra Odderøyas Mellombatteri og Østre batteri, og en ble tilført fra Tyskland som lyskanon. Kystfortet ble bygget ut fra slutten av 1940 og var stridsklart 20. mai 1941. Firmaet Jernbetong stod for en stor del av utbyggingen som fortsatte fram til 1943. Den tyske bemanningen bestod i 1942 av tre offiserer, 22 underoffiserer og 130 mannskaper. Fortet på Østre Randøy var etter krigen i bruk i det norske kystartilleriet fram til 1990-tallet.

Utstillingen «Hermann Frese. Fotografier 1941 – 1942» åpnes torsdag, 2. juli kl. 13 av Knut Gundersen, fortsforvalter fra Nasjonale festningsverk i Forsvarsbygg.

Den er etterpå tilgjengelig hver dag i Kanonmuseets vanlige åpningstider som du finner her.

Velkommen!

Tekst: Endre Wrånes