Utstillinga Kristiansand 1814

banner fordrag
Trond Bjerkås foredrag

I anledning grunnlovsjubileet har Kristiansand museum produsert utstillinga Kristiansand 1814, ei utstilling som forteller om levekår, hverdags- og arbeidsliv i Kristiansand i året da Norge fikk sin egen grunnlov.

Utstillinga setter byen inn i de historiske hendelsene og viser gjenstander og bilder fra dette året. Særlig eksklusivt er det også å kunne vise to originaldokumenter fra 1814, begge innlånt fra Statsarkivet i Kristiansand! Her får man mulighet til å se prins, og senere kong, Christian Frederiks håndskrift i et brev hvor han opplyser stiftamtmannen i Kristiansand om Kielfreden. Eidsvollsmann Nikolai Wergelands 200 år gamle håndskrift vises også fram, i hans søknad om permisjon fra sin stilling som residerende kapellan for å delta i forhandlingene på Eidsvoll.

Utstillinga åpnes fredag 27. juni kl. 13 av fylkesleder for grunnlovsjubileet i Vest-Agder, Ragna Marie Henden. Den er åpen hver dag til og med 20. august, mandag til fredag kl. 11-17 og lørdag til søndag kl. 12-17.