Utstilling på Nordberg fort: DET GÅR BRA, IKKE TENK PÅ DET

01. juli kl 00:00-17:00
DGB - Anette Rosenberg plakat Nordberg fort.

DGB ITPD – DET GÅR BRA, IKKE TENK PÅ DET undersøker temperaturen på forfengeligheten i vår tid. Intensjonen er samtidig å betrakte hvordan forfengeligheten kan spenne fra det helt latterlige og til det som er nødvendig for å ivareta selvoppholdelse og selvrespekt.

Utstillingen er laget av Farsund-kunstneren Anette Rosenberg.
Åpning 1. juli kl. 15.00 i Rødbygget på Norberg fort.
Norberg fort er sommeråpent hver dag fra 25. juni – 13. august kl. 11-17.

Om utstillingen

Vestens kultur og historie har gitt etterkrigsgenerasjonene en berettiget forventning om å få det stadig bedre og bedre. Det er blitt en navlebeskuende fortelling om fremskritt, forbruk, komfort, økonomisk vekst og økt etterspørsel.
Det innadvendte blikket er innstilt på spørsmål som: Hvilke jobber skal jeg ta for å bli den beste utgaven av meg selv? Hvordan skal jeg se ut? Hva får meg til å fremstå som attraktiv? Hva skal i det hele tatt til for at jeg skal bli mer vellykket?
Resultatet har blitt en permanent individualisering der oppmerksomheten retter seg mot utseende og kropp og hvor markedskreftene mer enn gjerne bidrar. Alt dette på bekostning av det utadvendte blikket mot fremtiden og fellesskapet.
Hoved-innstallasjonen «Guilty pleasure», består av 12 vesener som er inneholder flere hundere meter med tyll og representerer i høyeste grad overflatiskheten og forbruket i tilværelsen. I de andre rommene i galleriet foregår det en mer kontemplativ tilnærming til tematikken, hvor lidelse, banalitet og latterlighet representeres gjennom ulike verk.

Det er ikke vanskelig å beskrive forfengeligheten fra et moralsk ståsted, men finnes det også noe formildende å si om denne drivkraften? Hva ville vi vært uten forfengelighet? Ville estetikken over hodet finnes?

Mops - Anette Rosenberg.
Mops – av Anette Rosenberg.

Arrangør: Galleri Lista Fyr, 95183518.
Utstillingen er støttet av Vest Agder fylkeskommune.