Utstilling på Nordberg fort: Med Junaiten i trunken

Med Junaiten i trunken logo.

Lista museum ønsker deg hjertelig velkommen til vår nye utstilling «Med Junaiten i trunken» om arbeidsutvandringen fra Lista til Amerika i mellom- og etterkrigstiden.

Om utstillingen «Med Junaiten i trunken»

Like før og i perioden etter andre verdenskrig arbeidsutvandret flere tusen unge nordmenn fra Norge til USA. Et stort antall av disse kom fra Lista og nabokommunene. De fleste nordmennene slo seg ned i New York, særlig Brooklyn ble en «norsk» bydel.

Etter en tid i Amerika returnerte de fleste til Norge, gjerne med en norskfødt ektefelle som de hadde giftet seg med «over there» og kanskje også barn. De tok også med seg biler og møbler og amerikanske ideer og idealer.

Utstillingen til Lista museum handler om de norskamerikanerne etter at de kom hjem, og hvordan oppholdet i Amerika hadde påvirket dem og hvordan de i sin tur påvirket lokalmiljøet på Lista.

Utstillingen ble til da museet fikk tilbud om å kjøpe Amerikasamlingen til Liv Siri Jølle Skårdal. Farsund kommune v/daværende kultursjef Janne K. Leithe sikret museet midler til å kjøpe samlingen og det ble deretter søkt Agder fylkeskommune om å få bruke kommandantboligen på Nordberg fort til utstillingslokale. Agder fylkeskommune har også støttet museet med midler til utstillingen, samt stått for istandsetting av kommandantboligen.

Utstillingen er åpen i Nordberg fort – Lista museums åpningstider.

Inngangspris utstilling

Inngang på Lista museum – Nordberg fort er gratis, men det er billettinngang til utstillingen «Med Junaiten i trunken». Du henter nøkler i kafeen, registrerer deg og låner lytteutstyr til de innspilte fortellingene.

Pris inngang utstilling: Voksen 50,- / Barn 25,- / Familie 150,-

Gjenstander fra utstillingen Med Junaiten i trunken.

Åpning søndag 9. juni kl. 13 på Nordberg fort :
  • Museumsbestyrer Elise Engesland-Halsne ønsker velkommen
  • Hilsen fra John Olsen, direktør i Vest-Agder-museet
  • Kjell Elvis synger
  • Farsunds ordfører klipper snora til Solveigs og Leifs nye hjem

Det blir musikk, taler, amcars, donuts, hot dogs – og «Solveig og Leif» åpner dørene til sitt amerikansk-inspirerte hjem!