fbpx

Utstilling på Flekkefjord museum: «Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen»

01. april kl 13:00 | Flekkefjord museum
Det snakker vi ikke om...

Vandreutstillingen «Det snakker vi ikke om – Familiehemmeligheter etter krigen» vises hos Flekkefjord museum fra 30. mars til 1. juni 2023. Utstillingen handler om hvordan andre verdenskrig fremdeles er med på å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet, snart 80 år etter krigens slutt. Knapt noen annen femårsperiode i norsk historie har satt så dype spor i folks bevissthet som den tyske okkupasjonen 1940-1945.

Utstillingsåpning og foredrag 30. mars kl. 19:
Jan Jørg Tomstad «Min fars kamp under og etter krigen»

I foredraget «Min fars kamp under og etter krigen» deler Jan Jørg historien om sin far, Gunvald Tomstad. Hans bakgrunn og oppvekst. Om hans motivasjon for å gå inn i en motstands- og etterretningsgruppe, fra å være pasifist til å gjøre en farefull innsats under krigen. Hvordan det å utad være en forhatt nazist som en del av motstandskampen, hadde store kostnader. Ikke bare for ham, men også hele hans familien etter krigen.

Utstillingsåpning og foredrag 30. mars kl. 19.

Døra åpner kl. 18.00.

Billettpris: 80,- kr.
Gratis med Vest-Agder-museets årskort (reserver billett og ta med årskortet).

Åpningstider i åpningshelgen:
Fredag 31 mars: Kl. 09-15.30.
Lørdag 1. april: Kl. 13-16.

I utstillingsperioden blir det også arrangert flere historiekvelder. Mer info kommer.

Skoleklasser

Skoleklasser og andre grupper er velkommen til å besøke utstillingen i ukedager og lese og lytte selv. Ta kontakt for mer informasjon. Utstillingsperiode: 30. mars til 1. juni 2023.

Om utstillingen

Langtidsvirkninger av krigen

Mellom 1940 og 1945 ble hundretusenvis av tyske soldater beordret til Norge for å okkupere et land med en befolkning på knappe 3 millioner mennesker. Norge var det tysk-okkuperte landet som hadde flest tyske soldater per innbygger. I løpet av de fem årene krigen varte, møtte tyskerne det norske lokalsamfunnet på ulike måter. De rekrutterte politiske sympatisører, og de straffet sine motstandere hardt og brutalt. De ansatte nordmenn for å bygge militære anlegg eller veier, og de ble forelsket i norske jenter og giftet seg med dem. Da okkupasjonen var slutt i 1945, forlot tyskerne Norge. Men de hadde satt merker etter seg. Fremdeles strever mange med langtidsvirkningene av det som skjedde under krigen. I noen familier er det den dag i dag, to til tre generasjoner senere, utfordrende å snakke om hva som skjedde.

21 personlige historier

I 2020 gikk Vest-Agder-museet åpent ut og spurte om noen ville dele sin historie med oss. Vi fikk blant annet historier om kvinner som hadde et forhold til en tysk soldat, deres barn og barnebarn, etterkommere av NS-medlemmer og etterkommere av motstandsfolk som satt i tysk fangenskap – uten å oppnå anerkjennelse etter krigen. Flere historier vitner om traumatiske hendelser, under og etter krigen, som har satt tydelige spor i familiene. 21 av informantene har gitt oss lov til å gjenfortelle historiene, de fleste under løfte om anonymitet.

Vandreutstillingen presenterer de 21 beretningene. Mange historier handler om skam, ensomhet og – kanskje mest av alt – om hemmelighold. Disse temaene vil danne grunnlaget for formidlingen når museet inviterer skoleklasser på besøk.

Utstillingskatalog

Det er laget en katalog til utstillingen. Der er alle de personlige historiene samlet. Publikasjonen er på norsk og engelsk og kan kjøpes på Flekkefjord museum eller i nettbutikken vår her: Det snakker vi ikke om – Familiehemmeligheter etter krigen.

Vennligst vent, men vi laster produkter...