Unik og uniformert

Unik og uniformert er en utstilling av et utvalg uniformer fra Bjørn Furuborgs samlinger, innkjøpt av Kristiansand kommune i 2015 og forvaltet av Vest-Agder-museet. Se den unike samlingen på Odderøya der 25 utvalgte uniformer vises for publikum.

Fri entré.

Det vil bli mulighet for å kjøpe noen av museets relevante publikasjoner.

  • Det tyske invasjonsforsvaret på Agder
  • Odderøya
  • Nøytralitetsvakt
  • Seilas for frihet
  • Frimodighet med etterspill – Nicolai Wergeland i meningskamp og rettsstrid

 

Adresse: Odderøyveien 21, Lasaretthøyden, vestere bygg.