Undervisningstilbud ved Gimle Gård vårhalvåret 2017

I april, mai og juni inviterer vi til besøk på Gimle Gård. Bygningen ble bygget mellom 1797 og 1807 som lystgård for den velhavende kjøpmann og grosserer, Bernt Holm fra Kristiansand. En omvisning foregår utendørs og innendørs og passer for alle i alle aldre. 

På Gimle ble det drevet jordbruk med vekt på forskningsmetoder, noe som lå i tiden. Fem generasjoner skulle etter hvert bo på Gimle, mer eller mindre fast. Gjennom årene ble gårdsbruket som lå nær en sterkt voksende by, vanskelig å drive. Den siste eier, frk. Titti Omdal, strevde med å få endene til å møtes selv om hun fortsatte gårdsvirksomheten med melk- og eggproduksjon. Som eneeier uten direkte arvinger ønsket hun å testamentere gården til Kristiansand kommune, med en fremtid som museum. Og slik gikk det. Sommeren 1985 åpnet Gimle Gård dørene for publikum for første gang.

For ikke å komme til stengt dør, er det viktig å bestille ønsket besøkstid: tlf. 38102680, sms/tlf. 488 54 805 eller e-post t.christiansen@vestagdermuseeet.no  Telefonen er ikke betjent mens det foregår undervisning. Omvisningen varer rundt 1 time.