Undervisningstilbud til barnehager, barne- og ungdomsskoler ved Kristiansand museum og Gimle Gård – vår 2018

Museene er klar for å ta imot besøkende, alle er hjertelig velkommen. Her presenteres vårens program.

Bestill ønsket besøkstid: tlf. 38102680, sms 488 54 805 eller e-post t.christiansen@vestagdermuseeet.no.  Legg merke til at telefon ikke er betjent mens det foregår undervisning. Vennligst oppgi ønsket omvisningstilbud, navn på skole/barnehage, klassetrinn, antall elever, ønsket dato og klokkeslett. Det ikke annet er oppgitt er gruppestørrelsen er satt til maks 25 personer på grunn av plassen. Læreren har ansvaret for gruppen under museumsbesøket.

Undervisningstilbudene ved begge museene er gratis. Undervisningstiden er mellom kl. 09.00 og 15.00. Fremmøte foran museenes hovedinngang. Under besøk ved Kristiansand museum blir skolesekker vanligvis plassert i «Minibyen» og Gimle Gård i resepsjonen.

Kristiansand museum tilbyr omvisninger i friluftsavdelingen året rundt. I vintersesongen har husene kun ,,vintertekstiler» som tåler fuktig vær. Mens i sommersesongen, mellom 1. mai og 1. oktober, er husene fylt med tekstiler som gardiner, tepper og sengetøy. Vi viser frem Bygaden, Setesdalstunet og Vest-Agdertunet. En omvisning på hvert av stedene tar rundt en time. Det blir fortalt om livet i gamle dager, hvordan folk bodde, hvordan de skaffet seg mat, hva slags arbeid som måtte gjøres. I byen var arbeidet variert, men på landet gjentok arbeidet seg hvert år. ** Selv om det meste av omvisningen er innendørs, tilbringes likevel en del tid ute. Husene har ingen oppvarming og gresset på begge tunene er som oftest vått.

Kristiansand museum har også en permanent sjøfartsutstilling som fyller en hel etasje i et av husene i Bygaden. Godt skjult I skogen rett ved museets hovedbygg ligger hytten ,,Fredløs», bygd i 1942 som skjulested for mange mennesker under siste verdenskrig. Fredløs ble flyttet fra Byskauen til museet i 1975.

Det er også mulig å besøke museet på egenhånd. Her er fine miljøer på tunene og i Bygaden. Her er lekeplass og et lettbygg, ,»Minibyen», med modeller av Kristiansand-hus slik det så ut rundt år 1900.

Omvisning i Bygaden.

Inngang til «Fredløs»

I januar, februar og mars er det igjen programmet ,»Jegersteinalderen» som fyller dagene. 4. trinn er invitert av Den kulturelle skolesekken Kristansand kommune.

Samling rundt kokegropen

Undervisning utenfor lavvoen

I mars inviteres barnehaver og småskoletrinnet til fortellinger om om gamle påsketradisjoner fra fastelavn til 1. påskedag. Programmet foregår litt ute og mest inne og varer ca. 1 ½ time.

I mai inviteres til besøk i utstillingen ,,Det sanselige 1700-tallet» som bygger på prosjektet Historiske toll- og anløpslister. Prosjektet er utarbeidet av gruppen Historisk infrastruktur og ledet av historiker Ragnhild Hutchison, utført i samarbeid med Norsk folkemuseum, Norsk maritimt museum og Norsk lokalhistorisk institutt.

Mellom 2. – 31. mai er utstillingen besøkt av 7. trinn i regi av Den kulturelle skolesekken, men etter kl. 12.15 er utstillingen også åpen for andre. Utstillingen tar for seg import av varer som kom til landet i løpet av 1700-tallet og legger vekt på smak, lukt, lyd, hørsel. Mye av det som dengang var nytt eller ble importert i større kvanta til glede for flere, tar vi i dag for gitt. Et besøk med omvisning varer ca. 1 time og 15 minutter. Tiden dobles om man også ønsker kulturløypen utendørs.

I juni inviterer vi til Barnehavedagene, 4. – 14. juni. Spinning av lin og ull, plantefarving. Programmet begynner kl. 10 og varer ca. 2 timer med en pause i midten. Maks 12 barn per gruppe.

Gimle Gård. Gimle Gård ble reist mellom 1797 og 1807 som lystgård for den velhavende kjøpmann og grosserer, Bernt Holm fra Kristiansand. På Gimle ble det drevet jordbruk med vekt på forskningsmetoder, noe som lå i tiden. Fem generasjoner skulle etter hvert bo på Gimle, mer eller mindre fast. Gjennom årene ble gårdsbruket som lå nær en sterkt voksende by, vanskelig å drive. Den siste eier, frk. Titti Omdal, strevde med å få endene til å møtes selv om hun fortsatte gårdsvirksomheten med egg- og melkeproduksjon. Som eneeier uten direkte arvinger ønsket hun å testamentere gården til Kristiansand kommune, med en fremtid som museum. Og slik gikk det. Sommeren 1985 åpnet Gimle Gård dørene for publikum for første gang.

Innendørs er det mange trapper. Alt etter været, utdeles beskyttelses-sko ved inngangen. En omvisning tar rundt 1 time. Bestill tid for ønsket omvisning, se øverst.

Gimle Gård ligger i Gimleveien og er nabo til Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder.