Undervisningstilbud fra Kristiansand museum og Gimle Gård til videregående skoler og høyere utdanning

Museene er klar for å ta imot alle besøkende. Hjertelig velkommen. Her presenteres vårens program.

Kristiansand museum tilbyr omvisninger i friluftsavdelingen året rundt. I vintersesongen frem til rundt 1. mai har husene kun ,,vintertekstiler» som tåler fuktig vær. Mens i sommersesongen, mellom 1. mai og 1. oktober, er husene fylt med tekstiler som gardiner, tepper og sengetøy. Vi viser frem Bygaden, Setesdalstunet og Vest-Agdertunet. I omvisningene blir det fortalt om livet i gamle dager, bomiljø og arbeid. Om innhus og uthus. I byen vises butikk, verksteder, tobakks-spinneri. På landet fortelles om husbygging, innredning, familieforhold, om ressurser og utnyttelse av ressursene. Omvisning hvert sted tar rundt en time. Selv om det meste av omvisningen er innendørs, tilbringes likevel en del tid ute. Husene har ingen oppvarming og gresset på Vest-Agdertunet er som oftest vått.

Kristiansand museum har også en sjøfartsutstilling som omhandler seilskutetiden, utstillingen fyller en hel etasje i et av husene i Bygaden. I skogen ved hovedbygget ligger en hytte bygd i 1942 som skjulested for mange mennesker under siste verdenskrig, hjemmefronthytten.

hjemmefront

Hjemmefronthytten ble flyttet til museet i 1975.

I januar og februar har vi besøk av vandreutstillingen ,,Ikke bare greit – Om å være fattig på Sørlandet«.  Dette er en brakkebasert vandreutstilling  som står ubemannet (videoovervåket), gratis tilgjengelig i Kristiansand frem til 26. februar.

Skoleklasser fra. 5. til og med videregående er invitert i regi av Den kulturelle skolesekken Vest-Agder fylkeskommune. Mellom 16. og 31. januar fra kl. 09.00 til 13.30 og mellom 1. og 16. februar fra kl. 10.00 til 15.15 er brakkene fulle av skolebarn.

Utenom undervisningstid er alle velkommen til utstillingen som holder dørene åpne mellom kl. 10.00 og 20.00. Åpen også i helgene. Utstillingen er selvinstruktiv, man behøver ikke guide.

Utstillingen gir et innblikk i hvordan livet er når man ikke har penger til ordentlig mat. Ikke nok penger til å kunne delta i fritidsaktiviteter og kulturtilbud som alle andre. Slik blir utstillingen en kommentar og et spørsmål til et aktuelt, nært, men litt usynlig og sårt tema. Utstillingen er produsert av Vest-Agder-museet.

Fattigdom

Velkommen inn til vandreutstillingen ,»Ikke bare greit. Om å være fattig på Sørlandet».

Rosemaling

Fra utstillingen «De kom fra Fjotland»

Utstillinger våren 2017. De kom fra Fjotland, om rosemaling i Vest-Agder. Utstillingen sees gjerne sammen med den fine veggdekoren i Tonstad-bua som ligger ved Vest-Agder-tunet. I hele mai måned fylles utstillingen med skoleelever i regi av Den kulturelle skolesekken Kristiansand kommune, men etter kl. 11.30 er her åpnet for alle. Resten av våren er utstillingen tilgjengelig hver åpningsdag.

Nye Impulser, åpner i februar måned og omhandler andre lands påvirkning på norsk kultur. Mye av det vi anser som typisk norsk har de siste århundrene kommet til oss fra blant annet Holland (1600-t), Frankrike (1700-t), Storbritannia (17- og 1800-t) og Tyskland (1800-t).

I tillegg til omvisninger i utstillinger og i friluftsavdelingen tilbys følgende foredrag av museets faglige personale:

Byggeskikk på Sørlandet

Utenlandsk påvirkning på materiell kultur på Sørlandet før 1800

Rosemaling i Vest-Agder

Jernovnproduksjonen i Norge

Gimle Gård

I april, mai og juni inviterer vi til besøk i Gimle Gård. Reist mellom 1797 og 1807 som lystgård for den velhavende kjøpmann og grosserer, Bernt Holm fra Kristiansand. På Gimle ble det drevet jordbruk med vekt på forskningsmetoder, noe som lå i tiden. Fem generasjoner skulle etter hvert bo på Gimle, mer eller mindre fast. Gjennom årene ble gårdsbruket som lå nær en sterkt voksende by, vanskelig å drive. Den siste eier, frk. Titti Omdal, strevde med å få endene til å møtes selv om hun fortsatte gårdsvirksomheten med melk- og eggproduksjon. Som eneeier uten direkte arvinger ønsket hun å testamentere gården til Kristiansand kommune, med en fremtid som museum. Og slik gikk det. Sommeren 1985 åpnet Gimle Gård dørene for publikum for første gang.

Omvisningen tar rundt 1 time.

gim

Bestill ønsket besøkstid: tlf. 38102680, sms/tlf. 488 54 805 eller e-post t.christiansen@vestagdermuseeet.no