Treblåskonsert på Gimle gård

27. august kl 00:00-15:00 | Gimle gård

Velkommen til matinékonsert i malerisalen på Gimle gård!

Musikere fra Kristiansand symfoniorkester:
Ingrid Wangsvik, klarinett
Stig Nordhagen, klarinett
Thea Iselin Øyhus, fagott

Konserten begynner kl. 14.00.

Programmet inneholder bl.a.:
W.A.Mozart, D. Milhaud, J. Ibert og Stig Nordhagen

Musikerne sier om konserten:
Vårt program sprer seg over store deler av musikkhistorien, men vi konsentrerer oss likevel mest om disse tre epokene:
Mozarts tid
Mozart var en av de første komponistene som tidlig forsto å verdsette klarinetten, det faller oss derfor naturlig å spille en Divertimento av nettopp Wolfgang Amadeus Mozart. Dere vil også få litt informasjon om satsene og hva som kjennetegner de forskjellige satstypene.
Etterkrigstidens Paris
I tiden etter andre verdenskrig ble det komponert og bestilt mye musikk for mindre besetninger, og en trio kunne brukes til alt fra salong-ensemble til mer høytidelige kammerkonserter. I Paris var det flere ensembler som bestilte nettopp slike kammerverk, og dere får høre musikk fra flere komponister med tilhørighet i denne epoken, her bl.a. Darius Milhaud og Jaques Ibert.
Vår tid 
Dere vil bl.a. få høre Stig Nordhagens verk, Fire QuasiTangoer, som er skrevet her i Kristiansand i 2019 for akkurat vår trio.
Stig Nordhagen er en mye benyttet komponist med stor produksjon, med hovedvekt på blåsere. I dette verket bruker han svingende rytmer og humoristiske innslag som viser instrumentenes egenart.

Billettsalg ved døren fra kl 13.30 :
200.- ord.
150.- medl. MV og Kilden/KSO-ansatte 50.-barn/ungdom
350.- familiepris
* Betaling helst med Vipps!

Konserten er i samarbeid med Kristiansand symfoniorkester.