Tobakkspinneriet – Kristian IV. gade 108

Tidligere pakkbod til en krambod, men i dag innredet som et av Kristiansands mange tidligere tobakkspinneri.

Bygget: 1868
Opprinnelig plassering: bakgården til Kristian IV. gade 108
Flyttet til museet: 1963

Tidligere pakkbod til kramboden i Kristian IV. gade 108, men ble ved flytting ominnredet til tobakkspinneri fra slutten av 1800-tallet. Utstyret innvendig kommer fra Christianssands Tobaksfabrik, J. Pedersens Tobaksfabrik og O.P. Moe & Søns Tobaksfabrik som alle holdt til i byen.

Les mer om historiske hus på Kristiansand museum.