Tingvatn fornminnepark blir prioritert på statsbudsjettet

Tingplassen med gravhauger og steinsettinger finnes fremdeles på Tingvatn.

Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger fram revidert nasjonalbudsjett for Stortinget torsdag 11. mai 2023, vil Tingvatn fornminnepark i Hægebostad bli tildelt én million kroner.

Midlene skal gå til å utvikle formidlingstilbudet knyttet til folkevandringstid (ca. 400 – 550 e.Kr) med utgangspunkt i Tingvatn fornminnepark. I løpet av folkevandringstid skjedde flere samfunnsendringer som la grunnlag for dagens samfunn: Bl.a. tingtradisjonen og skriftspråket – og dette er første gang at «Agder» som region nevnes . Området i Lister skiller seg ut med svært rike funn, som er internasjonalt kjent. Historien om folkevandringstida har mange paralleller til i dag, med migrasjon, krig og konflikt, pandemi og miljøkatastrofer. Vårt mål er å både formidle historien, – men også å bruke historien for at særlig barn og unge skal få en økt bevissthet rundt forhold i dagens samfunn. Bevilgningen gjør det mulig å videreutvikle og styrke dette arbeidet.

– Dette er helt fantastisk. Jeg er utrolig takknemlig, sier Katja Regevik, avdelingsleder for Tingvatn fornminnepark til Fvn.no (Abo).

– Dette betyr mye for Vest-Agder-museet og ikke minst Tingvatn. Midlene gir oss mulighet til å styrke formidlingsarbeidet vårt og gi publikum et enda breiere tilbud, kommenterer John Olsen, direktør på Vest-Agder-museet. Fvn.no (Abo).

Katja Regevik er avdelingsleder for Tingvatn fornminnepark. Her står hun sammen med formidler Samuel Høiland i lokalene til museet. Foto: Jarle R. Martinsen / fvn.no.
Skjermdump fvn.no. Foto: Jarle R. Martinsen.

– De ekstra midlene fra staten skal benyttes til å formidle historie fra folkevandringstida, blant annet  bidra til bedre skoletilbud i Lister-regionen. I Regionplan Agder 2030 er det ønske om å ta posisjon som en region for folkevandringstida, som var særlig utpreget i Lister-regionen. Fvn.no (Abo).

Om folkevandringstiden

Folkevandringstiden er i Norge datert til perioden mellom 375 fvt. og første halvdel av 500-tallet evt. I fra hele Agder har vi gravfunn og fortellinger som viser denne storhetstiden. Tekstiler av fineste kvaliteter, glassbeger fra fjerne land. Enorme bronsekjeler, keramikk av ypperste kvalitet og ikke minst sverd prydet med gull (som Snartemosverdet). Les mer om folkevandringstiden.

– At vi får ekstra ressurser betyr alt

– At vi får ekstra ressurser betyr alt. Vi får mulighet å gjøre mer som kommer hele regionen til gode. Vi formidler en tidsperiode som er en ressurs på mange måter, ikke bare for museet. Dette tilskuddet vil bidra til å kunne utvide vårt arbeid, poengterer Regevik til Lister24 (Abo).

– Tingvatn fornminnepark har en regional oppgave med ringvirkninger på nasjonalt nivå. Dette vil bidra til at vi enda bedre kan forvalte denne posisjonen og fortelle om denne viktige delen av historien som preger særlig Lister-regionen. Vi har et oppdrag med å gjøre denne tiden kjent. Lister24 (Abo).

Eivind Drivenes, som sitter på Stortinget for Agder Senterparti, forteller til Lister24 at han sammen med partifellene ordfører Margrethe Handeland i Hægebostad, ordførerkandidat Marianne Rossevatn og stortingsrepresentant Anja Abusland har jobbet målrettet for å løfte dette prosjektet:

– For Hægebostad kommune og hele Lister så er dette en viktig del av historien å løfte frem. Det at Tingvatn og Snartemo har vært en sånn viktig del av demokratioppbyggingen og folkevandringen til hele Europa må vi formidle bedre. Det er derfor svært gledelig at denne bevilgningen nå kommer, påpeker Drivenes.

Om Tingvatn

Tingvatn fornminnepark er et regionalt kompetansesenter for folkevandringstid i Agder. De har fokus på jernalder-samfunn via håndverk og ting-tradisjon. Tingvatn fornminnepark er en avdeling i Vest-Agder-museet.

Tingvatn fornminnefelt er underlagt automatisk fredning og har nasjonal verdig som fornminneområde. Området består av et gravfelt, i hovedsak fra jernalder (500 fvt. – 1000 evt.). Sammen med områdene i nærheten finner vi flesteparten av de kulturminner som kjennetegner perioden: Tingplasser, steinsettinger, gravhauger, forsvarsverker og bygdeborger. Gravfeltet på Tingvatn er ansett som norsk og nordisk bemerkelsesverdig, og grav V fra Snartemo er kjent som det flotteste funnet fra perioden i Norge.

Tingvatn fornminnepark