Tilgjengelighet Mandal museum

Vest-Agder-museet jobber med å gjøre våre museer tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå. Dette innebærer universell utforming og tilrettelegging av informasjon og innholdsformidling. Universell utforming består av fysiske tiltak som heis, ramper, automatiske dører, og parkeringsplasser for forflytningshemmede. Tilrettelegging av selve formidlinga inkluderer lettleste tekster, bokstavstørrelse, godt lys, punktskrift og tegnspråk.

Her er informasjon om universell utforming ved Mandal museum

Inngang:

Andorsengårdens hovedhus: Inngang til hovedhuset er i førsteetasje, men med høy kjeller under. Man må derfor enten bruke trapp eller rampe. Rampa har godkjent stigning og er i to løp med repos. Det er ikke automatiske dører i Andorsengården.

Andorsengårdens økonomibygg: Inngang til museets sjøfartsmuseum er i første etasje, men med terskel. Det legges ut løse aluminiumsskinner for rullestoler o.l. ved behov. Det er ikke automatiske dører i Andorsengården.

Vigeland hus: Hovedinngangen til Vigeland hus er fra bakkenivå fra Grensegata og inn i sørvisbygget. Det er ikke høydeforskjell mellom fortau og inngang. Døra har lav svill både inn til sørvisbygg og videre ut til hagen. Det er ikke automatiske dører på Vigeland hus.

Ballastbrygga industrihistoriske senter: Har hovedinngang på bakkenivå direkte fra gata eller fra brygga. Begge innganger har lav terskel og dører som åpnes med døråpnerknapp.

Ved alle innganger kan man betale med kort, vipps og kontanter.

Byggene:

Andorsengårdens hovedhus: Hovedhusets førsteetasje er tilrettelagt for forflytningshemmede. Utstillingene i første etasje har rolig belysning uten blinkende lys. Det er ett rom som er tilrettelagt for projeksjon på vegg. Det har svarte vegger og begrenset lys. Andre etasje er kun tilgjengelig via trapp. Det er rolig, og litt svak, belysning i denne avdelinga. Det er ingen lyd i utstillingene. All tekst er på norsk og engelsk og med god lesbarhet.

Andorsengårdens økonomibygg: Disse utstillingslokalene er i et gammelt bryggerhus og et pakkhus. Det er mange nivåforskjeller og flere trapper. Store deler av første etasje er tilgjengelig for forflytningshemmede, men det er høye dørterskler inn til både toalett og pakkhus. Pakkhuset er over tre etasjer og er kun tilgjengelig via trapp. Belysninga er rolig, relativt svak og uten blinkende lys. Det er ingen lyd i utstillingene. All tekst er på norsk, noe tekst er på engelsk. Det er varierende lesbarhet i de ulike utstillingene.

Vigeland hus: For å besøke anlegges hovedhus, barndomshjemmet til Gustav og Emanuel Vigeland, må man benytte utvendig trapp eller løfteplattform. Det er seinheller fra sørvisbygget til trappa, men et to meter langt parti med fast grus mellom steinheller og utvendig løfteplattform. Det er tilrettelagt for forflytningshemmede i snekkerverksted/utstillingslokale og i barndomshjemmets første etasje. Til kjeller og loft er det kun tilgjengelig via trapp. Rommene som er del av ordinær omvisning har rolig belysning uten blinkende lys. Det er ingen lyd i utstillingene.

Ballastbrygga industrihistoriske senter: Senteret er tilrettelagt for forflytningshemmede med lave dørsviller og løfteplattform opp til andre etasje. Nivåforskjeller i andre etasje er utjevna med ramper. Det er rolig belysning uten blinkende lys. Alle tekster er på norsk og engelsk med god lesbarhet. Det er lyttestasjoner på norsk i deler av utstillinga. En film kan settes på hvor lyd også smitter ut i andre deler av utstillinga. På et stort panoramabilde kommer det opp tre videoer av ansikter som snakker sammen hvert andre minutt.

Det er ikke teleslynge i noen av utstillingene.

Toaletter:

Andorsengårdens hovedhus: Det er ikke publikumstoalett i Andorsengårdens hovedhus.

Andorsengårdens økonomibygg: Det er ett publikumstoalett i Andorsengårdens økonomibygg.

Vigeland hus: Det er to toaletter i sørvisbyggets første etasje, det ene har ensidig tilpasning for forflytningshemmede.

Ballastbrygga industrihistoriske senter: Det er to toaletter i senterets første etasje. Det ene har ensidig tilpasning for forflytningshemmede.

Parkering:

Mandal museum har ikke egen parkeringsplass ved noen av inngangene sine. Det nærmeste parkeringshuset er i Uranienborg, Torjusheigata 1B, 150 meters gange fra Andorsengården og 200 meters gange fra Vigeland hus.

Andorsengårdens hovedhus og økonomibygg: Det er betalingsparkering langs museumsbygget i Store Elvegate. Ingen av disse plassene er definert for forflytningshemmede. Det er stor betalingsparkeringsplass på framsida av Andorsengården, mellom Bryggegata og Andorsengården. Her er plasser definert for forflytningshemmede.

Vigeland hus: Det er bosoneparkering i Grensegata, men mulighet for av- og påstigning. Det er betalingsparkering i Mellomgata og Torjusheigata. Det er også parkeringsplass øverst i Torjusheigata.

Ballastbrygga industrihistoriske senter: Det er betalingsparkering på andre sida av veien for inngangen til Ballastbrygga industrihistoriske senter, «Syretomta» ved Nordre Banegate og ved Buen kulturhus/Mandal hotell.

Ankomst til fots:

Alle innganger ligger i Mandal sentrum, med gangavstand fra buss, hotell m.v.

Ankomst med offentlig transport:

Bussene stopper ved kjøpesenteret Alti, i Skarvøyveien 55. Derfra er det 650 meter til Andorsengården og 850 meter til Ballastbrygga og Vigeland hus.

Ankomst med bil:

Man kan kjøre hele veien fram til museenes innganger.

Ledsager:

Ledsager får gratis inngang ved fremvisning av ledsagerbevis.

Hund:

Sørvishunder er tillatt i museets bygg.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Mandal museum.