Tildeling av prosjektstøtte for 2016

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2016 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte.

Vest-Agder-museet har vurdert søknadene ut fra de offentliggjorte kriteriene. Totalt var det søkt om nærmere 300 000 kroner. Museet hadde 200 000 kr til utdeling:

Bakke Kulturhistoriske forening, Flekkefjord: Kulturløyper m.m.: 20 000 kr

Det gamle posthuset, Audnedal: Registrering av gjenstander: 6000 kr

Knabenprosjektet, Kvinesdal: Lyssetting av tårn og infotavle: 20 000 kr

Kulturtorvet, Lindesnes: Skulpturprosjekt: 45 000 kr

Lista naturmuseum, Farsund: Montere og belysning: 15 000 kr

Lister Utvandrermuseum, Kvinesdal: Utstilling av smykker m.m.: 10 000 kr

Lyngdal kultursenter, Lyngdal: Skilting fangebrakke: 10 000 kr

Stiftelsen Porsmyr, Sogndalen: Diverse prosjekter: 40 000 kr

Søgne zoologiske, Søgne: Glassmontere: 10 000 kr

Åseral minne, Åseral: Utbedring av utstilling: 10 000 kr

Avsatt til felles utstyr og kurs: kr 14 000 kr

 

Seks aktører har også søkt støtte om rådgivning. Disse følges opp individuelt.
Spørsmål rettes til Klaus Olesen, tlf. 905 27 077. Alle søkere blir tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives også betingelsene for utbetaling.