Tildeling av prosjektmidler 2017

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2017 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Vest-Agder-museet har vurdert søknadene ut fra de offentliggjorte kriteriene.

Fra og med 2017 har vi to søknadsrunder i året. I denne runden var det 100 000 kr til utdeling. Neste søknadsfrist er 15. august 2017.

Følgende fem prosjekter fikk støtte i denne søknadsrunden:

John B. Jacobsen (Listeskøyta), Farsund: Bokutgivelse: I lys av fyren: 12 000 kr

Knabenprosjektet, Kvinesdal: Markedsføringstiltak: 18 500 kr

Lindesnes bygdemuseum/ Kulturtorvet, Lindesnes: I skulptørens verksted: 37 500 kr

Søgne zoologisk-geologiske museum, Søgne: Utbedring av utstilling: 10 000 kr

Minne kultursenter, Åseral: Utvikling av pedagogiske opplegg: 22 000 kr

Flere aktører har også søkt støtte om rådgivning. Disse følges opp individuelt.
Spørsmål rettes til Klaus Olesen, tlf. 905 27 077. Alle søkere blir tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives også betingelsene for utbetaling.

Foto: Kulturtorvet i Lindesnes fikk støtte til formidlingsprosjektet I skulptørens verksted. Foto: Hanne Thyholdt.