Tilbud til skoler og barnehager 2018

Museene er viktige læringsinstitusjoner i lokalmiljøet. Her er en oversikt over 34 museer i Vest-Agder og deres tilbud til skoler og barnehager.

Oversikten viser tilbud til skoler og barnehager ved alle små og store museer i hele Vest-Agder. Heftet er systematisert etter kommune – i alfabetisk rekkefølge.

Heftet kan lastes ned her: Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud til skoler og barnehager i 2017/2018

Ser du at det mangler et museum i oversikten, eller ønsker du å få heftet tilsendt i trykt form, ta kontakt med formidlingsansvarlig Gunhild Aaby.

Vest-Agder-museets avdelinger tilbyr mange gode undervisningprogram for barnehager og skoler. Les mer på den enkelte avdelings side.