Tilbud til skoler og barnehager – våren 2017

Museene er klar for å ta imot besøkende, stor og liten, høy og lav. Hjertelig velkommen. Her presenteres vårens program ved Kristiansand museum og Gimle Gård.

Bestill ønsket besøkstid: tlf. 38102680, sms/tlf. 488 54 805 eller e-post t.christiansen@vestagdermuseeet.no  Legg merke til at telefon ikke er betjent mens det foregår undervisning.

Vårens program:

Kristiansand museum tilbyr omvisninger i friluftsavdelingen året rundt. I vintersesongen frem til rundt 1. mai har husene kun ,,vintertekstiler» som tåler fuktig vær. Mens i sommersesongen, mellom 1. mai og 1. oktober, er husene fylt med tekstiler som gardiner, tepper og sengetøy. Vi viser frem Bygaden, Setesdalstunet og Vest-Agdertunet. I omvisningene blir det fortalt om livet i gamle dager, hvordan folk bodde, hvordan de skaffet seg mat, hva slags arbeid som måtte gjøres. I byen var arbeidet variert, men på landet var det det samme året rundt, hvert år. Omvisning hvert sted tar rundt en time. Selv om det meste av omvisningen er innendørs, tilbringes likevel en del tid ute. Husene har ingen oppvarming og gresset på Vest-Agdertunet er som oftest vått.

Kristiansand museum har også en sjøfartsutstilling som omhandler seilskutetiden, utstillingen fyller en hel etasje i et av husene i Bygaden. I skogen ved hovedbygget ligger en hytte bygd i 1942 som skjulested for mange mennesker under siste verdenskrig, hjemmefronthytten.

hjemmefront

Hjemmefronthytten ble flyttet til museet i 1975.

I januar og februar har vi besøk av vandreutstillingen ,»Ikke bare greit – Om å være fattig på Sørlandet«. Skoleklasser  fra. 5. til og med videregående er invitert til et opplegg i regi av Den kulturelle skolesekken Vest-Agder fylkeskommune. Mellom 16. og 31. januar fra kl. 09.00 til 13.30 og mellom 1. og 16. februar fra kl. 10.00 til 15.15 er brakkene fulle av skolebarn.

Utenom undervisningstid er alle velkomne til utstillingen som holder dørene åpne mellom kl. 10.00 og 20.00. Utstillinen er selvinstruktiv, man behøver ikke guide . Åpen også i helgene. Siste dag 26. februar.

Utstillingen gir et innblikk i hvordan livet er når man ikke har penger til ordentlig mat. Ikke nok penger til å kunne være med på fritidsaktiviteter og kulturtilbud som andre kan delta i. Utstillingen er en kommentar og et spørsmål til et aktuelt, nært, men litt usynlig og sårt tema. Utstillingen er produsert av Vest-Agder-museet.

Brakke

Velkommen inn til vandreutstillingen «Ikke bare greit. Om å være fattig på Sørlandet.»

Mellom 28. februar og 9. mars kan vi fortelle om gamle påsketradisjoner for barnehaver og småskoletrinnet, fra fastelavn til 1. påskedag. Programmet foregår litt ute og mest inne.

I mars og april er det igjen programmet «Jegersteinalderen» som fyller dagene. 4. trinn er invitert av Den kulturelle skolesekken Kristiansand kommune.

Steinalder

Alle står samlet rundt kokegropen.

I mai, gjennom programmet  «I dag kjem rosemålaren«, har 5. -7. trinn fått tilbud fra Den kulturelle skolesekken Kristiansand kommune om å lære om rosemaling  i Vest-Agder. Utstillingen «De kom fra Fjotland» i museets hovedbygg og interiøret i flere av bygningene i friluftsavdelingen viser rosemalte gjenstander og  dekor. Etter kl. 11.30 inviteres alle som er interessert, til omvisning og aktivitet rundt tema rosemaling.

Rosemaling

Fra utstillingen «De kom fra Fjotland»

I mai og juni Om gamle leker i Bygaden. Vi finner frem gammelt leketøy og gamle leker. Ikke alt leketøyet er bare for fremvisning, en del av det kan også brukes. For hvordan og hvor lekte de i gamle dager, de som bodde i Kristiansand by? Passer for barnehaver og småskoletrinnet.

Gimle Gård

I april, mai og juni inviterer vi til besøk i Gimle Gård. Reist mellom 1797 og 1807 som lystgård for den velhavende kjøpmann og grosserer, Bernt Holm fra Kristiansand. På Gimle ble det drevet jordbruk med vekt på forskningsmetoder, noe som lå i tiden. Fem generasjoner skulle etter hvert bo på Gimle, mer eller mindre fast. Gjennom årene ble gårdsbruket som lå nær en sterkt voksende by, vanskelig å drive. Den siste eier, frk. Titti Omdal, strevde med å få endene til å møtes selv om hun fortsatte gårdsvirksomheten med melk- og eggproduksjon. Som eneeier uten direkte arvinger ønsket hun å testamentere gården til Kristiansand kommune, med en fremtid som museum. Og slik gikk det. Sommeren 1985 åpnet Gimle Gård dørene for publikum for første gang. Omvisningen tar rundt 1 time.

gim