Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 22. oktober

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, torsdag 22. oktober 2020, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 22.10.2020

Innkalling styremøte 22. oktober 2020

38/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

39/20  Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. september 2020

40/20 – Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

41/20 – Budsjettjustering og regnskapsjusteringer Hestmanden

42/20 – Regulert budsjett

43/20 – Regnskap pr. 31.08.2020

44/20 – Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

45/20 – Samarbeid AAma og VAM

462/0 – Møteplan 2021

47/20 – Orienteringer fra driften

Eventuelt