Avlyst! Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 16. september

Dette møtet ble avlyst.

Møtet finner sted på Kristiansand kanonmuseum, torsdag 16. september 2021, kl. 10.00

Innkalling

32/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste

33/21 – Godkjenning av protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 10. juni 2021

34/21 – Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

35/21 – Gjennomgang organisasjonsevaluering

36/21 – Nytt museumsbygg og magasin

37/21 – Avhendingsrutine, gjenstander (muntlig)

38/21 – Orienteringer fra driften

Eventuelt