Styremøte i Vest-Agder-museet IKS torsdag 09.10.14, kl. 09.00

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Odderøya 17, torsdag 9. oktober, kl. 09.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 9. oktober 2014

Innkalling

43/14 – Godkjenning av innkalling og saksliste

44/14 – Utkast til protokoll fra styremøte 17.09.14

45/14 – Regnskap pr. 31. august 2014

Vedlegg til styresak 45/14 – Regnskap pr. 31. august 2014

46/14 – Budsjett og handlingsplan 2015 og Økonomiplan 2015-2018

Vedlegg 2 til styresak 46/14 – Handlingsplan for Vest-Agder-museet 2015