Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 26.04.11

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, tirsdag 26. april, kl. 12.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 26.04.11

21/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

22/11 Protokoll fra styremøte 21.03.11

23/11 Orienteringer om driften

24/11 Driftsavtale Nordberg Fort

24/11 Vedlegg 1

25/11 Kanonmuseet konsolidering

26/11 Årsberetning og regnskap 2010

26/11 Vedlegg 1

26/11 Vedlegg 2

26/11 Vedlegg 3

27/11 Odderøya

28/11 Setesdalsbanen