Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 2. juni

Møtet finner sted på Teams, tirsdag 2. juni, kl. 10.00

Innkalling styremøte 2. juni 2020

24/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

25/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. april 2020

26/20 Innkjøp nytt regnskapssystem (U.off. Offl §23)

27/20 Orientering om koronasituasjonen i VAM (muntlig)

Eventuelt