Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 17. 01.17-avlyst!

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Mandal museum, tirsdag 17.01.17 kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS, 17.01.17

Innkalling til styremøte i Veset-Agder-museet IKS, 17. januar 2017

01/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/17 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 01.12.16

03/17 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

Vedlegg 1 til sak 03/17 – Styreinstruks

Vedlegg 2 til sak 03/17 – Instruks for daglig leder

04/17 – Nytt museumsbygg og magasin

05/17 – Status Hestmanden (muntlig)

Eventuelt