Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 05.12.17


 

 

 

 

 

Møtet finner sted på Gimle Gård, tirsdag 5. desember 2017, kl. 10.00

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet 5. desember 2017

41/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste

42/17 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 18. oktober 2017

43/17 – Formidlingsplan 2018 – 2020

Vedlegg til styresak 43/17 – Formidlingsplan for VAM 2018 – 2020

44/17 – Hestmanden – status

45/17 – Museumsbygg og magasin – status

46/17 – Matkultursenter i Kristiansand – status (muntlig)

47/17 – Styrets oppfølging av daglig leder

48/17 – Orienteringer fra driften

49/17 – Møteplan 2018

Eventuelt