Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, mandag 21.03.11

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, mandag 21. mars, kl. 13.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 21.03.11

13/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

14/11 Protokoll fra styremøte 17.02.11

15/11 Orienteringer om driften

16/11 Odderøya

17/11 Setesdalsbanen

18/11 Ny stillingshjemmel – avd Lista

19/11 DS Hestmanden

19/11 Vedlegg 1

20/11 Tilsetting direktør (u.offl.)