Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, mandag 13.12.10

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Odderøya 17, mandag 13. desember,  kl. 14.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 13.12.10

62/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

63/10 Protokoll fra styremøte 25.11.10

64/10 Orienteringer fra driften

65/10 Budsjett 2011 og øknomiplan 2011-2014

66/10 DBVA

68/10 Setesdalsbanen

68/10 Vedlegg 1

69/10 Møteplan 2011

70/10 Tilsetting direktør – fremdriftsplan